Nationsvåningen äntligen öppen!

Nationsvåningen är äntligen öppen igen! Vasa nations funktionärer får ordna fysiska evenemang på våningen utan några restriktioner. Dessutom får Vasa nations klubbar uppta sin verksamhet som normalt.

Discord-dejouren kommer att upphöra i och med att nationsvåningen är öppen, och måndagsdejouren kommer som vanligt att hållas på kansliet på Tölögatan 3 A.

Om du inte vill eller kan komma till kansliet p.g.a. sjukdomsfall, oro för smitta eller av någon annan orsak kan man förstås alltid kontakta styrelsen på mail eller via våra sociala medier.

 

Hur sköts nationsärenden nu?

  • Ansökan om medlemskap kan förutom vid kansliet fortfarande göras online – http://vasa.nation.fi/medlemar/bli-medlem
  • VN klistermärket – Kansliet är öppet och du kan hämta ut VN klistermärket som vanligt under måndagsdejouren

 

Att komma ihåg när nationen nu öppnar igen:

  • Kom inte till nationen eller delta inte i programmen som vi ordnar om du är sjuk, känner ens lindriga förkylningssymptom eller har blivit exponerad för coronaviruset.
  • Upprätthåll en god handhygien – tvätta händerna när du kommer till nationen