Lediganslående av post

Vasungar!

På mars månads nationsmöte lediganslogs en post i Vasa nations seniorråd.

Seniorrådet fungerar som rådgivande organ till nationsmötet och har vetorätt i vissa frågor. Seniorrådet består av nationens inspektor samt fem andra medlemmar och väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Seniorrådets medlemmar väljs för fem kalenderår och varje medlem kan väljas om högst en gång. Magnus Öhmans andra och därmed sista mandatperiod tar slut i år. Att posten lediganslås är alltså normalt förfarande.

Posten söks genom en fritt formulerad ansökan till kurator Camilla Martin på adressen vn-kurator at helsinki.fi senast 23 april klockan 23.59. Valet av representant i seniorrådet sker på nästa nationsmöte som hålls den 28 april.

Vasa nations kurator svarar gärna på eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar,
Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi