Coronavirusets spridning och hur det påverkar nationsverksamheten

Senast uppdaterad 10.1.2022 (Nytt: Nationsvåningen tillsvidare stängd med vissa undantag)

Denna sida uppdateras regelbundet om eventuella nya instruktioner eller restriktioner tillkommer.

Nationsvåningen tillsvidare stängd

10.1.2022

Spridningen av omikron-varianten av coronaviruset i Finland har lett till nya restriktioner i huvudstadsregionen som begränsar nationsverksamheten.

Vasa nation är tills vidare stängd med undantag för administrativt funktionärsarbete och medlemmar som utför nationsärenden under måndagsdejoureringarna.

Dessa begränsningar gäller för Vasa nation:

  • Nationen ordnar inga fysiska evenemang
  • Ingen får vistas i nationsutrymmena på Ostrobotnia, med undantag för de funktionärer som utför nödvändiga administrativa uppgifter samt de medlemmar som utför nationsärenden under måndagsdejoureringarna (dessa personer förutsätts använda ansiktsmask)

Begränsningarna är i kraft tills vidare.

Hur sköts nationsärenden nu?

  • Ansökan om medlemskap kan göras online – http://vasa.nation.fi/medlemar/bli-medlem
  • VN klistermärket – Kansliet är stängt och du kan tyvärr inte hämta ut VN klistermärket förrän kansliet öppnar.
  • Stipendier kan även i år, 2022, ansökas om online, mer info här
  • Styrelsen dejourer varje måndag kl. 15-18 fysiskt i nationskansliet och online via Discord samt svarar även på frågor per e-post.

Kontakta någon ur styrelsen eller vn-kansli@helsinki.fi ifall du har frågor.

Att komma ihåg när nationen öppnar igen:

  • Kom inte till nation eller delta inte i programmen som vi ordnar om du är sjuk eller känner ens lindriga förkylningssymptom
  • Upprätthåll en god handhygien – tvätta händerna när du kommer till nationen
  • Vi rekommenderar att du tar i bruk appen Coronablinkern

Vid frågor, finns styrelsen och kuratorn till förfogande.
Kontaktuppgifter hittas här: http://vasa.nation.fi/funktionarer-2021

Nationsverksamheten 2020 – 2021

2021

Under årets gång har program ordnats i mån om möjlighet. Under våren rådde strängare restriktioner och bland annat streamades årsfesten online. Hösten inleddes förhållandevis normalt och nationsverksamheten var i gång under hela höstterminen.

2020

I mars 2020 kom de första rekommendationerna från Finlands regering kring hur coronavirusets spridning ska minskas. Detta ledde till restriktioner i Finland, huvudstadsregionen och även hos Vasa nation. Alla fysiska program inhiberades under våren (18.3 – 31.5) på nationsvåningen. Vi ordnade istället programkvällar och dejoureringar online via VN:s Discord-konto.

Hösten 2020 ordnades program under tiden 31.8 – 24.9, men efter de konstaterade coronafallen hade vi ett uppehåll av säkerhetsskäl fram tills 4.10. Den 27 november kom nya restriktioner och rekommendationer från Helsingfors coronakoordineringsgrupp som resulterade i att nationens program inhiberades för resten av höstterminen.

Länkar

Ta hand om dej själv, tvätta händerna och visa hänsyn – så blir he nog bra!

Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator(a)helsinki.fi
vnkurator(a)gmail.com

************************************************************************