Coronavirusets spridning och hur det påverkar nationsverksamheten

Senast uppdaterad 2.2.2021 (Nytt: Nationsvåningen tillsvidare stängd med vissa undantag, bilaga: ÖD – Corona information 28.1.2021)

Denna sida uppdateras regelbundet om eventuella nya instruktioner eller restriktioner tillkommer.

Nationsvåningen stängd tills vidare

2.2.2021

Spridningen av coronaviruset accelererade i huvudstadsregionen i november 2020 och därför bestämde nationerna att begränsa användningen av nationsvåningen tillsvidare (se bilaga).

Efter Österbottniska Delegationens möte 28.1.2021 har det ursprungliga dokumentet om ÖD:s corona rekommendationer uppdaterats. Nationerna har tagit ett gemensamt beslut om att fortsättningsvis hålla nationsvåningen stängd med undantag för administrativt funktionärsarbete och viss övningsverksamhet (se bilaga).

Vasa nations styrelse har reviderat ÖD:s nya rekommendationer och har i samråd med kurator beslutat att tills vidare inte ordna varken inomhusaktiviteter eller utomhusaktiviteter för nationsmedlemmarna.

Dessa begränsningar gäller för Vasa nation:

  • Nationerna ordnar inga fysiska evenemang, dejoureringar eller möten
  • Ingen får vistas i nationsutrymmena på Ostrobotnia, med undantag för de funktionärer som utför nödvändiga administrativa uppgifter (dessa personer förutsätts använda ansiktsmask)
  • Med tillstånd från ÖD är övningsverksamhet på nationen tillåtet, med beaktande av säkerhetsavstånd och användning av munskydd, i grupper på mindre än 10 personer.

Begränsningarna är i kraft tills vidare.

Hur sköts nationsärenden nu?

  • Medlemskapsansökan kan göras online – http://vasa.nation.fi/medlemar/bli-medlem
  • VN klistermärket – Kansliet är stängt och du kan tyvärr inte hämta ut VN klistermärket förrän kansliet öppnar.
  • Nationsbandet – Traditionsenligt delas nationsbandet ut på Finlands självständighetsdag, men tyvärr kan vi inte dela ut det på plats i år. Vi utreder möjligheten att ordna en utdelningstillställning i början på våren ifall coronaläget då stabiliserats i Helsingfors.
  • Styrelsen dejourer varje måndag kl. 15-18 online via Discord men svarar även på frågor per e-post.

Kontakta någon ur styrelsen eller vn-kansli@helsinki.fi ifall du har frågor.

Att komma ihåg när nationen öppnar igen:

  • Kom inte till nation eller delta inte i programmen som vi ordnar om du är sjuk eller känner ens lindriga förkylningssymptom
  • Upprätthåll en god handhygien – tvätta händerna när du kommer till nationen
  • Vi rekommenderar att du tar i bruk appen Coronablinkern

Vid frågor, finns styrelsen och kuratorn till förfogande.
Kontaktuppgifter hittas här: http://vasa.nation.fi/funktionarer-2021

Nationsverksamheten 2020

Höstterminen

I höst ordnades program under tiden 31.8 – 24.9, men efter de konstaterade coronafallena hade vi ett uppehåll av säkerhetsskäl fram tills 4.10. Den 27 november kom nya restriktioner och rekommendationer från Helsingfors coronakoordineringsgrupp som resulterade i att nationens program inhiberades för resten av höstterminen.

Vårterminen

I mars 2020 kom de första rekommendationerna från Finlands regering kring hur coronavirusets spridning ska minskas. Detta ledde till restriktioner i Finland, huvudstadsregionen och även hos Vasa nation. Alla fysiska program inhiberades under våren (18.3 – 31.5) på nationsvåningen. Vi ordnade istället programkvällar och dejoureringar online via VN:s Discord-konto.

Länkar

Ta hand om dej själv, tvätta händerna och visa hänsyn – så blir he nog bra!

Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator(a)helsinki.fi
vnkurator(a)gmail.com

************************************************************************