Ungseniorer

Seniormedlem

När du tagit examen blir du samtidigt seniormedlem vid Vasa nation. För att formellt bli seniormedlem ska du också meddela medlemssekreteraren att du är graduerad.

Seniormedlemskap kostar 20 €.

Ungseniorverksamhet

Ungseniorernas program riktar sig till yngre seniorer och de som lämnat nationen bakom sig under de senaste åren. Verksamheten engagerar nyutexaminerade nationsmedlemmar och hjälper dessa att hålla kontakt med nationen och med varandra. Fastän studielivet övergår i nya utmaningar finns det ingen orsak att ge upp kontakten till nationslivet och nationsvännerna.

Ungseniorerna strävar därför efter att ordna program som sammanför olika generationer av vasungar. Ungseniorerna ordnar tillexempel bruncher, gemenskapskvällar, kulturprogram, idrottsprogram och seniorsitsar. Glöggracet i december, som snabbt har hunnit bli en tradition, ordnas av ungseniorerna.

Alla Vasa nations medlemmar kan delta i Ungseniorernas program.

Mera information om program fås via e-postlistan eller i Fb-gruppen Vasa nations ungseniorer.

noux

Vasa nations ungseniorer besökte höstvackra Noux nationalpark 2014

E-postlista

På ungseniorernas e-postlista får du information om kommande program och fester. För att lägga till dig på ungseniorernas e-postlista ska du skicka ett mejl till majordomo@helsinki.fi

Lämna ämnesraden tom. I meddelandefältet skriver du:

subscribe vn-ungseniorer

Om du skickar mejlet från ett annat epostkonto än det du vill ha ungseniorposten till skriver du:

subscribe vn-ungseniorer dinegenepostadress@hit.ju

Efter att du har lagt till dig får du ett automatiskt mejl från listan som bekräftelse.

Medlemskap

Under ditt sjätte år på VN eller när du har graduerat förs dina uppgifter in på ungseniorlistan, om du tidigare har varit aktiv nationsmedlem. Ungseniorregistret är ändå ganska bristfälligt och baserar sig delvis på matrikeln och gamla funktionärslistor. Om du vill vara säker på att vara med i ungseniorförteckningen är det bara att ta kontakt.

Glöm inte att meddela din nya e-postadress till ungseniorerna och på ungseniorlistan när du tagit examen och inte använder samma adress som under studietiden! Anvisningar finns under Kontakt.

Om du har förslag på program, idéer eller frågor om verksamheten, får du gärna ta kontakt med senior- och ungsenioransvarige. Kontaktuppgifter hittar du under fliken funktionärer.

Ungseniorkommittén 2019:

Atte Kola, ungsenioransvarig