Seniorer

Äldre vasungar: Nationslivet slutar inte efter examen! Vi hoppas att alla vasungar som söker nya utmaningar oberoende av hemort håller nationens kansli underrättat om sina kontaktuppgifter.

VN har din nuvarande adress endast om du meddelat den till kansliet när du flyttat! Kom ihåg att meddela adressändringar, annars kommer inbjudan, kallelser och annan info inte fram. Ändra din adress genom att skicka ett mejl till medlemssekreteraren på vn-medsek ät helsinki.fi.

För att komma med på seniorernas epostlista ta en titt här.

Seniorerna får tidningen Ostrobotnia samt informationsbrev från nationen. Dessutom brukar vi ordna ett par träffar under året samt en sommarträff i Österbotten. Vid träffarna brukar vi sträva efter att få någon äldre vasung att ställa upp som talare vid klimpsoppskvällen i nationslokalen eller som värd vid något intressant exkursionsmål.

Senioravgiften går oavkortad till Vasa nations verksamhet. I gengäld sköter nationens funktionärer om postning och arrangemang i samband med träffarna.

Kommande program

Den traditionella Vasungasitzen ordnas 5 maj 2018, mera info kommer senare. Under sommarmånaderna kommer AWn att ordnas med jämna mellanrum. Höstens program är ännu i planeringsskede. Information om olika evenemang uppdateras efterhand på hemsidan och genom evenemang via nationens facebook. Porthanfesten ordnas den 10.11.2018 och där ser vi gärna också vasungar ur alla årgångar på plats, mer information finns på pv.osakunta.fi/porthan.