Seniorer

Äldre vasungar: Nationslivet slutar inte efter examen! Vi hoppas att alla vasungar som söker nya utmaningar oberoende av hemort håller nationens kansli underrättat om sina kontaktuppgifter.

VN har din nuvarande adress endast om du meddelat den till kansliet när du flyttat! Kom ihåg att meddela adressändringar, annars kommer inbjudan, kallelser och annan info inte fram. Ändra din adress genom att skicka ett mejl till medlemssekreteraren på vn-medsek ät helsinki.fi.

För att komma med på seniorernas epostlista ta en titt här.

Seniorerna får tidningen Ostrobotnia samt informationsbrev från nationen. Dessutom brukar vi ordna ett par träffar under året samt en sommarträff i Österbotten. Vid träffarna brukar vi sträva efter att få någon äldre vasung att ställa upp som talare vid klimpsoppskvällen i nationslokalen eller som värd vid något intressant exkursionsmål.

Senioravgiften går oavkortad till Vasa nations verksamhet. I gengäld sköter nationens funktionärer om postning och arrangemang i samband med träffarna.

Kommande program

Den traditionella klimpsoppkvällen återuppstår i form av en soppkväll den 22.10 klockan 18 på nationsvåningen. Nationens nya inspektor Ilse Julkunen kommer att hålla ett föredrag under vilket det bjuds på soppa, kaffe och dopp. Porthanfesten ordnas den 7.11 och där ser vi gärna också vasungar ur alla årgångar på plats, mer information   finns på pv.osakunta.fi/porthan. Söndagen den 29.11 kl. 13 avnjuts en lillajulbrunch på nationsvåningen. Nationens 108:e årsfest firas lördagen den 27.2.2016. Under mars månad kommer seniorernas årsmöte att hållas i samband med en arbetsplatsutflykt. Vasungasits ordnas den 14.5.2015.