Maj nationsmöte

Tid: 16.5.2018 kl. 18:00
Plats: Vasa nation

På maj nationsmöte står bland annat val av två representanter till fastighetsbolaget Victoria 4, godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2017 på programmet! Värdinnorna bjuder på mat.