Ansökan till ÖD:s bostäder i gång

Kära Vasungar!

Årets första ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter är i full gång och ansökningar kommer att tas emot fram till söndagen den ​​15.3.2020

Ansökan måste ha tagits emot senast vid den tidpunkten så att den kan beaktas när kön utformas. OBS i det elektroniska ansökningssystemet är ansökningarna i kraft endast 4 månader. Om du har skickat in en ansökan under tidigare ansökningstider bör du därför uppdatera din ansökan. Kom också ihåg att uppdatera din ansökan ifall dina studier eller behovet av bostad förändras. Om du funderar på att ansöka om en lägenhet, läs denna text noggrant och kolla Österbottniska Delegationens bostadssidor för mer detaljerade instruktioner (länk nedan).

OBS!!! Alla ansökningar bör skickas in via det elektroniska ansökningssystemet!

MEN HUR ANSÖKER JAG?

  1. Elektroniska systemet: https://kamppa.pohjalaiset.fi/sv
  2. Skapa ett personligt konto på kämppä sidan, du behöver det för att kunna ansöka om en lägenhet.
  3. Fyll i alla fält i ansökan noggrant och bifoga begärda bilagor.
  4. Ansökningarna rangordnas och bostadskön publiceras via Vasa nations e-postlista senast sju arbetsdagar efter ansökan stängt.

För att få en mera detaljerad förklaring samt få svar på vanliga frågor kan du besöka: http://pohjalaiset.fi/sv/asuminen/

För mer information kan du även kontakta undertecknad på vn-bostad@hlsinki.fi eller bostadsekreteraren på pv-asuntosihteeri@helsinki.fi +358 50 408 2749 (onsdagar 18-19:30).

En kort checklista till dig som tänkt söka bostad:
– Se till att alla bilagor finns med
– Skatteintyg räcker som en bilaga till skatteinformationen
– Fyll i alla punkter noggrant och tydligt
– Endast föreningsverksamhet ska betraktas som ideell verksamhet
– Ju mer du berättar om din bostadssituation, desto bättre
– Var ute i god tid!
– Informera bostadsekreteraren om din bostadssituation förändras efter ansökningsperioden och du inte längre behöver en lägenhet.

Ha en fortsatt trevlig vår!

Med vänliga hälsningar,
Malin Nysand, bostadsansvarig

Lediganslående av poster

Bästa nationsmedlemmar,

Inför nationsmötet 12.3 lediganslår vi posterna nedan. Att posterna lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till kurator Camilla Martin på adressen vn-kurator at helsinki.fi senast 11.3 klockan 23.59. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men representanterna förväntas ha god insyn i de tre österbottniska nationerna och nationsverksamheten vid Vasa nation.

Post 1 och 2: Två ordinarie styrelseplatser i styrelsen för restaurangbolaget Oy Botta AB, d.v.s. restaurangbolaget för Manala, St Urhos Pub och Festvåningen Ostrobotnia. Styrelserepresentanterna väljs för ett år åt gången. Vasa nation äger 20% av restaurangbolaget medan våra systernationer EPO och PPO äger 40% vardera. Våra sittande styrelserepresentanter är Tommy Stara och Samuel Prittinen.

Med vänliga hälsningar
Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi