Kallelse till mars nationsmöte 12.3

Vasungar!

Jag har äran att i egenskap av nationens kurator kalla er till årets tredje nationsmöte, torsdagen 12.3 kl. 18.00 i teatern på nationsvåningen.

På mötet väljer vi två representanter till Oy Botta Ab, vi går igenom årsfestens budgetuppföljning, lediganslår en post i seniorrådet och delar ut stipendier och förtjänsttecken till mottagare som inte kunde delta i årsfesten.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla
nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Det bjuds på mat!

Välkomna!

Camilla Martin
Vasa nations kurator

________________________________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
VASA NATIONS NATIONSMÖTE

Mars 2020

Tid: 12.3.2020 kl. 18.00

Plats: Teatern, Vasa nation

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet  
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
 5. Godkännande av eventuella nya medlemmar
 6. Kompletterande val av kommittémedlemmar
 7. Val av representanter till Oy Botta Ab:s styrelse
 8.  Godkännande av årsfestens budgetuppföljning
 9.  Utdelning av stipendier och förtjänsttecken
 10.  Lediganslående av poster
 11. Representant till seniorrådet
 12.  Anmälningsärenden
 13.  Övriga ärenden 
 14.  Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna!

Ansökan till ÖD:s bostäder i gång

Kära Vasungar!

Årets första ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter är i full gång och ansökningar kommer att tas emot fram till söndagen den ​​15.3.2020

Ansökan måste ha tagits emot senast vid den tidpunkten så att den kan beaktas när kön utformas. OBS i det elektroniska ansökningssystemet är ansökningarna i kraft endast 4 månader. Om du har skickat in en ansökan under tidigare ansökningstider bör du därför uppdatera din ansökan. Kom också ihåg att uppdatera din ansökan ifall dina studier eller behovet av bostad förändras. Om du funderar på att ansöka om en lägenhet, läs denna text noggrant och kolla Österbottniska Delegationens bostadssidor för mer detaljerade instruktioner (länk nedan).

OBS!!! Alla ansökningar bör skickas in via det elektroniska ansökningssystemet!

MEN HUR ANSÖKER JAG?

 1. Elektroniska systemet: https://kamppa.pohjalaiset.fi/sv
 2. Skapa ett personligt konto på kämppä sidan, du behöver det för att kunna ansöka om en lägenhet.
 3. Fyll i alla fält i ansökan noggrant och bifoga begärda bilagor.
 4. Ansökningarna rangordnas och bostadskön publiceras via Vasa nations e-postlista senast sju arbetsdagar efter ansökan stängt.

För att få en mera detaljerad förklaring samt få svar på vanliga frågor kan du besöka: http://pohjalaiset.fi/sv/asuminen/

För mer information kan du även kontakta undertecknad på vn-bostad@hlsinki.fi eller bostadsekreteraren på pv-asuntosihteeri@helsinki.fi +358 50 408 2749 (onsdagar 18-19:30).

En kort checklista till dig som tänkt söka bostad:
– Se till att alla bilagor finns med
– Skatteintyg räcker som en bilaga till skatteinformationen
– Fyll i alla punkter noggrant och tydligt
– Endast föreningsverksamhet ska betraktas som ideell verksamhet
– Ju mer du berättar om din bostadssituation, desto bättre
– Var ute i god tid!
– Informera bostadsekreteraren om din bostadssituation förändras efter ansökningsperioden och du inte längre behöver en lägenhet.

Ha en fortsatt trevlig vår!

Med vänliga hälsningar,
Malin Nysand, bostadsansvarig