Lediganslående: funktionärsposter, styrelseposter, kommittéer

Vasungar!
På oktober nationsmöte lediganslogs alla styrelse-, funktionärs- och
kommittéposter för verksamhetsåret 2020. Valen förrättas på valmötet i december, torsdagen den 12.12 i teatern på nationsvåningen. De lediganslagna styrelse-, funktionärs- och kommittéposterna hittar du på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/medlemar/funktionarsposter

Vad får du ut av att vara funktionär på Vasa nation?
Du får ledarskapserfarenhet, du får öva på samarbete och kommunikation, du får en inblick i hur en nation fungerar, allt samtidigt som du har roligt, träffar goda vänner och får vara en del av en väldigt härlig gemenskap. Dessutom får du också en nyckel till nationsutrymmena.

Ansök om funktionärspost
För att ansöka om en funktionärspost krävs en kort och koncis fritt formulerad skriftlig ansökan, med information om eventuell tidigare erfarenhet och motivering till varför posten sökes. Ansökan skickas in genom att senast 8.12.2019 fylla i detta formulär eller skicka e-post till ordförande på vn-ordforande @ helsinki.fi.

Svaren läses endast av ordförande, men kan diskuteras av styrelsen och
kuratorn. Svaren raderas efter valmötet.

Bli medlem i en kommitté
För att bli medlem i en kommitté ska du senast 8.12.2019 fylla detta
formulär
.

Fyll i vilken/vilka kommitté(er) du vill bli medlem i. Svaren läses endast av ordförande, men kan diskuteras av styrelsen och kuratorn.
Svaren raderas efter valmötet.

Av Vasa nations funktionärer och kommittémedlemmar förväntas god samarbetsförmåga samt ett intresse av att föra nationsverksamheten framåt.

Har du frågor om de olika posterna och kommittéerna berättar kurator,
ordförande, styrelsen eller de sittande funktionärerna gärna mera om
de olika posterna.

Alltså:
VAD: Sök styrelse-, funktionärs- och kommittéposter för verksamhetsåret 2020!
HUR: Ansök genom att fylla i formulären ovan!
NÄR: senast 8.12.2019, gärna tidigare!
VARFÖR: För att det är roligt, utmanande, spännande, skrev vi redan roligt? Dessutom får du lära känna nya människor, du får erfarenhet i allt från ledarskap till planering av evenemang, ett trevligt tillägg till din CV, chans att söka stipendium och mycket, mycket mer!

Vi hoppas att du också vill komma med i världens härligaste gemenskap!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Abihelg på Vasa nation

Hej! Är du gymnasie-/yrkesstuderande i Österbotten och intresserad av att bekanta dig med studielivet i Helsingfors? Då har du nu en unik chans att hänga vid Vasa nation vid Helsingfors Universitet.

Vad är Vasa nation?
Om du är högskolestuderande i Helsingfors med österbottniska rötter kan du bli medlem i Vasa nation. Vi är ett andra vardagsrum där alla österbottningar får känna sig som hemma, träffa nya och bekanta ansikten och tala grundsprååtzi förstås.

Abihelg?
I samband med att Högskoledagen ordnas 31.10 erbjuder vi dig en möjlighet att stanna kvar i Helsingfors tills lördagen. Efter att högskoledagen tar slut, kommer vi till senatstorget och möter alla som vill delta i vår abihelg.
Under helgen får ni hänga med oss på nationen i Tölögatan 3A (centrala Helsingfors). Vi berättar om studieliv, förberedelser för högskolestudier, samt har en workshop om studieteknik. Vi erbjuder också sovplats, vilket förutsätter att man tar med sig eget liggunderlag och sängkläder/sovsäck.
Ni kommer också ha möjlighet att gå runt i Helsingfors och se vad staden har att erbjuda. Helgen kulminerar i en sitz; en trerättersmiddag med sång och dryck i bästa tänkbara sällskap. På grund av sitzens natur kommer vi ha en åldersgräns på 18 år för deltagande, men trots detta får man komma precis som man är, utan press på att göra som alla andra!

Låter kul! Vad kostar allt detta?
Kul att du håller med! Priset på hela abihelgen är 50 euro, vilket inkluderar en bussresa på lördag förmiddag från Helsingfors till Österbotten, samt mat under samtliga dagar. Bussrutten kommer variera beroende på från vilka kommuner alla deltagare anmäler sig. Vi kommer ha 50 platser.

Anmälningen öppnar tisdagen 15.10 kl. 12.00 och sker online via Google Forms. Vi kommer publicera anmälningsblanketten HÄR, samt instagram (@vasanation) och via vår hemsida (vasa.nation.fi). Anmälan kommer stänga måndagen 21.10 kl. 23.59, eller när alla 50 platser blivit fyllda. Då får alla deltagare också mera info om tidtabeller osv.

VAD? Abihelg!
VAR: Tölögatan 3A, Helsingfors
NÄR: Torsdag 31.10-2.11
PRIS: 50€
VEM: Andra stadiets studerande, (K18)
Någonting oklart? Kontakta oss på vn-kansli@helsinki.fi eller markus.siltamaki@gmail.com

Kallelse till oktober nationsmöte

Vasungar!

Jag kallar er härmed till Vasa nations nationsmöte torsdagen 17.10.2019 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen.

Om du är intresserad av ekonomi ska du komma på mötet för vi diskuterar bland annat tilläggsbudgeten för 2019. Och kom och berätta för oss vad DU vill att vi ska jobba för nästa år; vi ska nämligen fundera på verksamhetsplanen för 2020 och vi vill höra dina tankar och åsikter!

Facebookeventet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/432886227360448/
Klicka gärna “kommer” om ni vet att ni är på väg, så kan vi beräkna
rätt mängd knaper.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Hjärtligt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Oktober 2019
Tid: 17.10.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Kompletterande val av funktionärer
8. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
9. Val av två representanter till ÖNO:s styrelse
10. Val av en representant till SSBS:s styrelse
11. Val av årsfestmarskalk(ar) 2020
12. Uppdatering från Fastighets ab Victoria 4
13. Tilläggsbudget för 2019, första behandlingen
14. Diskussion om verksamhetsplan för 2020
15. Lediganslående av poster
16. Anmälningsärenden
17. Övriga ärenden
18. Mötets avslutande


Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

på september nationsmöte lediganslogs poster till Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) förvaltningsråd och styrelse samt till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse. Mera information om de olika posterna finns nedan.

Att posterna lediganslås är normalt förfarande. Sökande förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Tillräcklig sakkunskap eller erfarenhet av liknande uppgifter betraktas som en fördel vid tillsättandet av posterna. Valen förrättas på oktober nationsmöte den 17.10.

TVÅ PLATSER I ÖNO:s STYRELSE
ÖNO:s styrelse består av två representanter från husets tre nationer. Camilla Höglund och Kristoffer Fant är våra sittande styrelserepresentanter. Styrelserepresentanterna väljs för ett år i sänder. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att företräda husstiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt sköta andra uppgifter som hör till stiftelsen.

EN PLATS I SSBS STYRELSE
SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; Vasa nation, Nylands Nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation. Stiftelsens styrelse har bland annat i uppgift att representera stiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt draga försorg om att stiftelsens medel placeras och förvaltas såsom stiftelselagen förutsätter, draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. Nationernas representanter till SSBS:s styrelse väljs för två år åt gången, så att en styrelserepresentant väljs per år. Martina Wiklund är vald till Vasa nations representant för kalenderåren 2019-2020, medan Sebastian Storholms mandatperiod löper ut vid årsskiftet.

En fritt formulerad skriftlig ansökan kan skickas till kuratorn på vnkurator@gmail.com senast söndagen 13.10 kl. 23.59.

Undertecknad svarar gärna på frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Porthanfest 9.11

Ärade festfolk,
varmt välkomna att fira den 180:e Porthanfesten på Ostrobotnias festvåning lördagen den 9:e november 2019. De tre österbottniska nationernas (EPO, PPO, VN) gemensamma årsfest är en av årets höjdpunkter. Årets jubileumsfest vill ni inte missa!

Porthanfesten börjar med ett cocktailtillfälle kl. 16.00 på Ostrobotnias 5:e våning, med mottagande av föreningarnas hälsningar. Från 5:e våningen flyttar vi oss sedan till Ostrobotnias festvåning (2:a våningen). Kl. 16.45 är det kransnedläggning i Jägarrummet, och kl. 17 förflyttar vi oss till bords.

Jubileumsfesten kommer bjuda på minnesvärt program.
Årets festtalare är universitetslektor, samhällsanalytiker och filosofie doktor Jenny Stenberg-Sirén, hemma från Larsmo. Jenny var själv aktiv i Vasa nation under sin studietid.
Under kvällens gång får vi njuta av musik av indiefolkbandet Crimson Peak och lyssna på nationsmedlemmarnas tal.
Utöver dessa höjdpunkter njuter vi av god mat och dryck samt av salongdanserna i slutet av festen.

Festligheterna fortsätter sedan med efterfest på nationsvåningen! Efterfesten är gratis för festdeltagare och börjar på 5:e våningen ca kl. 23. Östra Finlands Nations inofficiella band The Chameleons ser till att stämningen är på topp hela natten!
Länk till evenemanget kommer snart.

Sillis ordnas direkt morgonen efter festen, på söndag 10:e november från och med kl.12. Länk till evenemanget och mera information om sillisen kommer snart.

Supépriset är följande:
Gulnäbbar (EPO, PPO, VN): 65€ (alkoholfri 55€). Referensnr. 4682
Civis (juniorer): 75€ (alkoholfri 65€). Referensnr. 4695
Seniorer och övriga: 87€ (alkoholfri 77€). Referensnr. 4705
Understödskort för de som vill bidra lite extra: 100€. Referensnr. 4721

Betalningen görs senast måndagen 4 november 2019 till kontonumret: FI75 1470 3000 2054 04 / Österbottniska Delegationen. Använd referensnr. i samband med betalningen.

Sillisen kan betalas tillsammans med supékortet eller på plats. Sillisen kostar 10€ om den betalas på förhand, och 12€ om den betalas på plats. Sillisens referensnr. är 4718.

Klädkod för Porthanfesten är folkdräkt, högtidsdräkt eller mörk kostym, samt akademiska heders- och förtjänsttecken.

Anmälan till den 180:e Porthanfesten öppnar på tisdag 01.10.2019 kl 12! En länk till anmälningen kommer dyka upp i evenemanget.

Vi och porthankommittén hälsar er alla hjärtligt välkomna!
Julia Wik och Tanja Snickars
Porthanfestmarskalkar 2019

Kallelse till september nationsmöte

Vasungar!

Jag kallar er härmed till september nationsmöte den 19.9 kl. 18. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

På agendan står bland annat nationens andra mellanbokslut för i år samt Österbottniska Delegationens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018. Under kvällen får ni njuta av lite knaper, kaffe/te samt gott sällskap!
Klicka gärna “kommer” på Facebookeventet om du är på väg: https://www.facebook.com/events/371868636843514/

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
September 2019
Tid: 19.9.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av nya medlemmar
5. Val av två rösträknare
6. Uppdatering från Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS)
7. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar och eventuella befrielser från uppdrag
8. Val av medlemmar i Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén
9. Behandling av nationens mellanbokslut för 2019
10. Behandling av Österbottniska Delegationens verksamhetsberättelse och bokslut 2018
11. Lediganslående av poster
– ÖNO styrelse, 2 platser
– SSBS styrelse, 1 plats
12. Anmälningsärenden
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

GULIS på Vasa nation!

1. Gulis, varmt välkommen på Vasa nation!
2. Vasa nations Gulisgrupp på Facebook
3. Samla gulispoäng och vinn en resa till Tallin!
4. Höstens första evenemang och gulisintagningen du inte vill missa!
5. Funktionärer

______________________________________

1. GULIS VARMT VÄLKOMMEN PÅ VASA NATION!

Vi välkomnar alla nya gulisar till Vasa nation! Kom med på roliga evenemang och nationsverksamhet och upplev en sann österbottnisk samhörighet!

Vasa nation har varit ett andra hem för österbottniska studeranden i Helsingfors i över 100 år!
Vasa nation delar utrymmen med systernationerna PPO, Pohjois-Pohjalainen Osakunta och EPO, Etelä-Pohjalainen Osakunta. Det ordnas även gemensamma evenemang!

Vasa nation befinner sig i Tölö på adressen Tölögatan 3A på 5:te våningen i byggnaden som kallas Botta, Ostrobotnia. Vid kansliet dejourerar någon från styrelsen på måndagar mellan kl. 15-18. Då kan man komma och skriva in sig i Vasa nation och få årets nationsklistermärke! Man är varmt välkommen att komma förbi för att uträtta sina nationsärenden eller bara chilla! Ibland kan man få en kopp kaffe på plats! Man kan som gulis även skrivas in som medlem i Vasa nation av en styrelsemedlem i början eller under vissa evenemang.

Vasa nation har en hemsida på adressen: vasa.nation.fi. Där hittar du information och kontaktuppgifter samt galleriet med bilder från evenemang, som löns att kolla in! Kanske du fastnar på en bild med dina nya eller gamla vänner! (Till galleriet behövs medlemslösen)

______________________________________

2. VASA NATIONS GULISGRUPP PÅ FACEBOOK

Som gulis på Vasa nation kan du gå med i Facebook gruppen: Vasa nations gulisar 2019. Här kan gulisarna ha kontakt med gulnäbbsansvarige Lovisa Back, samt med andra gulisar på Vasa nation. På detta vis missar du aldrig en härlig sitz, spelkväll, gulisintagningen eller en kväll med choklad och vin! Gruppen fungerar som ett vardagsrum där man kan utbyta tankar och frågor om livet som studerande i Helsingfors.

Länk till Facebook gruppen: https://www.facebook.com/groups/417526672230625/

______________________________________

3. SAMLA GULIS POÄNG OCH VINN EN RESA TILL TALLIN!

Som gulis kan du samla poäng genom att delta på evenemang och nationsmöten. Gulisen som lyckats samla mest poäng vinner en resa till Tallin!

Gulisarna samlar poäng genom att delta på evenemang och möten. (Någon från programkomittén eller gulnäbbsansvarige Lovisa noterar detta. Meddela gärna vid evenemang att du är gulis och gärna vill ha poäng!)

Vinnaren får sitt pris på Vasa nations julfest 7.12! 

Är du redo att ta emot detta utmanande och bli supergulisen 2019? Lycka till med att vara aktiv! Detta har även fina bieffekter, nämligen nya vänner och ett andra österbottniskt hem i Helsingfors!

______________________________________

4. HÖSTENS FÖRSTA EVENEMANG OCH GULISINTAGNINGEN DU INTE VILL MISSA!

I höst lovas roliga evenemang! Kom med och lär känna andra österbottniska gulisar samt andra Vasungar, d.v.s. vi som varit gulisar någon gång i tiden.

Som GULIS får du billigare priser på Vasa nations sitzer!
LÄS sitzreglerna här: http://vasa.nation.fi/verksamhet-2/sits-vett-och-etikett

Genom att prenumerera på Vasa nations infomejl får du varje vecka information om vad som händer på nationen kommande veckan, övriga ärenden samt när en sitz är på kommande. I infomejlet finns länkar till evenemangen på Facebook. 

Följ oss gärna även på instagram (vasanation) och på Facebook (Vasa nation) för att hållas uppdaterad!

2.9 kl. 21 ordnas på nationen en Gulisfest. Det ordnas även en förfest kl. 18. Som gulis är denna festen gratis för er!
Läs mera om gulisfesten här: https://www.facebook.com/events/613237405833437/
Läs mera om gulisfestens förfest här: https://www.facebook.com/events/2911013892274027/

5.9 kl. 19 ordnas picknick på Sveaborg!
Läs mera om picknicken här: https://www.facebook.com/events/606867836508976/

6.9 kl. 21 ordnas på nationen en samösterbottnisk säsongsöppning! Det ordnas också en samösterbottnisk förfest kl. 19!
Läs mera om samösterbottniska säsongsöppningen här: https://www.facebook.com/events/485275578956776/
Läs mera om samösterbottniska förfesten här: https://www.facebook.com/events/670608083438943/

12.9 kl. 19 ordnas det gulischill på nationen! Detta är ett perfekt tillfälle att träffa andra gulisar och få nya vänner! Du kan även skriva in dig på Vasa nation under denna kväll.
Läs mera om gulischill kvällen här: 
https://www.facebook.com/events/2368538533225470/

14.9 kl. 19 ordnas Vasa nations kräftskiva! (Anmälan har stängt och sitzen är fullsatt)
Läs mera om kräftskivan här: https://www.facebook.com/events/1349527611881313/

21.9 ordnas GULUISINTAGNINGEN! Detta vill du inte missa! Efter gulisintagningen ordnas den omtyckta gulissitzen! Håll utkik efter evenemanget på Facebook.

11.10 kl. 18 ordnas nationsappro!
Läs mera om nationsapprot här: https://www.facebook.com/events/664540340714542/

______________________________________

5. FUNKTIONÄRER

På Vasa nation kan man fungera som funktionär eller vara med i kommittéer! Vid årsskiftet byts funktionärerna och styrelsen, efter ett valmöte i slutet av året, då man kan söka till funktionär!

Fundera under halvåret om du är intresserad av att vara aktiv funktionär, det är fritt fram att fråga vem som helst mera om deras funktionärsposter!

Du hittar även funktionärernas kontaktinformation på hemsidan här: http://vasa.nation.fi/funktionarer-2019

______________________________________
______________________________________

Hoppas vi syns snart på Vasa nation!
Med vänliga hälsningar,

Lovisa Back, Gulnäbbsansvarige, lovisa.back ät helsinki.fi
& Marlene Berg, Infoansvarige, marlene.berg ät arcada.fi

Vasa nation vid Helsingfors universitet
Tölögatan 3A
00100
Helsingfors