Info för dig som söker bostad via VN

FAQ:

Q: Jag börjar studera till hösten i Helsingfors och vill söka bostad från Vasa nation, måste jag då skriva in mig före jag söker?

A: Du kan söka bostad direkt om du betalar medlemsavgiften på 12 euro och till bostadsansökan bifogar kopia av kvitto över betald medlemsavgift samt försäkra att du kommer att skriva in dig i nationen till hösten.

Q: Hur länge tar det innan jag får min bostad?

A: Finns ingen bestämd period. Det beror helt och hållet på när tidigare hyresgäster flyttar ut och det frigörs bostäder. I regel används nationens bostäder till maximal kapacitet. Nationens bostadsansvarige gör upp köerna till bostäderna, och en ledig bostad erbjuds till den som är först i kön.

Q: Hur görs VNs bostadskö upp?

A: Bostadsansvarige går igenom inkomna ansökningar och poängsätter dessa enligt befintliga kriterier. Dessa består bland annat av den sökandes ekonomiska- och sociala situation samt nationsaktivitet.

Q: Hur många bostäder har Vasa nation?

A: Totalt har Vasa nation ca 100 bostäder. Någon exakt siffra finns inte eftersom vissa bostäder fördelas enligt kvoter med Vasa nations systernationer (ÖD) och de övriga svenska nationerna (SSBS)

Förtjänsttecken och stipendier 2019

Lördagen 23.2.2019 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 111:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes en ny hedersmedlem.

Kallande av hedersmedlem

Enligt Vasa nations stadgar kan nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem.

Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 24.1.2019 valt att kalla en ny hedersmedlem. Vasa nations nationsmöte har beslutat att kalla vasung, Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä till hedersmedlem.

Valet att kalla Jari Niemelä till hedersmedlem motiveras med att han synnerligen förtjänstfullt verkat i samhället genom sina mångsidiga akademiska uppdrag. Hans strävan att främja dialog och gemenskap samt popularisering av vetenskap är viktiga principer som står också Vasa nation nära. Vasa nation vid Helsingfors universitet vill härmed kalla vasung, rektor Jari Niemelä till hedersmedlem.

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2019

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är ekonomie magister Patricia Ljungqvist.

Kamratskapspriset 2019

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 2.2.2018 beslutat att tilldela politices studerande, nationens kultivarie Leila Arnautovic, hemma från Närpes, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2019

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Lina Berts, Louise Häggström, Tanja Snickars, Leila Arnautovic och Calle Koskela.

100-årsjubileumsstipendiet år 2019

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sju personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Simon Nyman, Elin Wik, Johannes Borg, Tintin Råholm, Linnéa Hammarberg, Linda Sjöblom och Matias Strandberg.

Studiestipendier 2019

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 2 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 19 studiestipendier.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • politices studerande Leila Arnautovic
 • ekonomie studerande Johannes Borg
 • ekonomie kandidat Richard Engstrand
 • politices kandidat Mikaela Henriksson
 • politices kandidat Calle Koskela
 • ekonomie kandidat Andreas Lehtonen
 • ingenjörsstuderande Simon Pesola
 • kandidat i geologi Markus Prittinen
 • politices studerande Tintin Råholm
 • ergoterapistuderande Didric Sandberg
 • medicine kandidat Niklas Sarelin
 • kulturproducentstuderande My Silén
 • medicine studerande Nicolas Sjöberg
 • politices studerande Linda Sjöblom
 • politices studerande Tanja Snickars
 • ingenjörsstuderande Christoffer Stenvall
 • agronomie- och forststuderande Matias Strandberg
 • politices kandidat Filippa Sundell
 • pedagogie studerande Maria Wikström

De personer som inte hade möjlighet att delta i årsfesten och ta emot sina förtjänsttecken eller stipendiebrev då, tar istället emot dessa vid nationsmötet 14.3.

Vasa nation informerar 9/2019

______________________________________

______________________________________

Nr 09/2019 – Styrelsen informerar:

______________________________________

______________________________________

Vi har återigen tekniska problem med mailen, så infomailet publiceras här tillsvidare.

Händer vecka 11:

1. Dejourering 11.3

2. Mars nationsmöte 14.3

3. Släppfest för STBL:s vårnummer 15.3

Övrigt:

4. EPO:s årsfestvecka 18.3

5. Samösterbottnisk ungseniormiddag 30.3 – Anmälan är öppen!

6. Bostadsansvariga informerar

7. Statister sökes

______________________________________

1. DEJOURERING – 11.3

På måndag kl. 15-18 hittar ni vår studieansvarige Markus och dejourerar på nationen. Kom via för att uträtta dina nationsärenden eller bara chilla.

______________________________________

2. MARS NATIONSMÖTE – 14.3

Vasungar!

Det är igen dags för nationsmöte! Väljer vi eller väljer vi inte en sommarfestansvarig? Utmanar någon våra sittande representanter i Botta och seniorrådet? Kom på nationsmöte så får ni se!

Evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/407747593134065/

Kallelsen till Mars nationsmöte har publicerats på hemsidan p.g.a. vi har återigen tekniska problem med mailen.

______________________________________

3. SLÄPPFEST FÖR STBL:S VÅRNUMMER – 15.3

Fira framtiden och vårens nummer av Studentbladet tillsammans med oss på redaktionen!

Förutom inspirerande texter och illustrationer bjuds det på snacks, vin, öl och alkoholfria bubblor. För den lite mera törstiga är det fritt fram att ta med egen dricka.

Efteråt drar vi vidare längs Tredje linjen och firar att framtiden är vår och styrkan bakom positiv aktivism.

Välkomna allihopa!

Eventet på facebook: https://www.facebook.com/events/396318601170332/

______________________________________

4. EPO:S ÅRSFESTVECKA – 18.3

EPO firar sin 111 årsfest 23.3! Årsfestveckans program:

Måndag 18.3. PNIS – vinterbad

Tisdag 19.3. Kulturutskottets excu teknolog spex

Onsdag 20.3. Idrottsutskottets hohtogolf-excu

Torsdag 21.3. sy din rosett & choklad kväll

Fredag 22.3. Stipendiatmiddag, Fiskeresa-sitz

Lördag 23.3. EPO 111 årsfest och efterfest

Söndag 24.3. Silliz

Evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/412729612635578/

______________________________________

5. SAMÖSTERBOTTNISK UNGSENIORMIDDAG – 30.3 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

I år gör ungseniormiddagen comeback!

Oavsett om du är senior, ungsenior, junior eller gulnäbb är du välkommen att spendera en rolig lördagskväll i bordsfestens tecken.

Ungseniormiddagen ordnas lördagen 30.3.2018 vid Tölögatan 3 A, våning 5

Festen inleds klockan 18:30 med cocktailtillfälle och vi flyttar oss till bords klockan 19:00

Deltagande kostar 15e, betalningsanvisningar kommer på e-post.

Registrering öppen till 24.3. 23:59: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvaLY9sptqERGmTBjoecbGL6p-RL3VdOa1iXve3GNyT4K7Fg/viewform

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/2094481837299393/

______________________________________

6. BOSTADSANSVARIGA INFORMERAR

Hej!

Jag vill påminna alla er vasungar om att ansökningstiden till Österbottniska Delegationens bostäder ännu är i full gång.

ÖD har bostäder både i Vallgård och Dammen och ni hittar mera info om bostäderna, hur ni ansöker samt ansökningsblanketterna bakom denna länk: http://pv.osakunta.fi/kamppa/language/sv/.

Deadline för vårens ansökningar är fredagen den 15.3.

Mvh,

Ella Back

______________________________________

7. STATISTER SÖKES

Vi söker statister i alla åldrar till ungdomsdramaserien Vakuum som spelas in sommaren  2019 i huvudstadsregionen.

Vakuum är en samproduktion med Svenska Yle och SVT.

Skicka senast vecka 12 in en ansökan med bild, kontaktuppgifter, beskrivning av dig själv och vilka av nedanstående datum du är tillgänglig. v. 22 27.5 – 1.6 v. 23 3.6 – 8.6 v. 26 24.6 – 29.6 v. 27 1.7 – 6.7 v. 28 8.7 – 13.7 Biobiljett ges som tack. Vi återkommer med svar v.13.

Frågor och ansökningar får skickas till vakuumcasting@gmail.com.

______________________________________

Med vänliga hälsningar,

styrelsen

______________________________________

______________________________________

Marlene Berg

Infoansvarig 2019

Vasa nation vid Helsingfors universitet

Tölögatan 3A

00100 Helsingfors

Tel. 050 4320969

marlene.berg ät arcada.fi

Kallelse till mars nationsmöte

Vasungar,

Vi har återigen tekniska problem med mejllistorna, därför publicerar vi kallelsen på hemsidan.

Jag kallar er härmed till mars nationsmöte 14.3 kl. 18! Bland annat
får vi ännu påminna oss om den fantastiska årsfest vi hade, vi ska
också välja representanter till Oy Botta Ab och seniorrådet samt dela
ut stipendier till dem som inte hade möjlighet att närvara på
årsfesten.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

FÖREDRAGNINGSLISTA

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Mars 2019

Tid: 14.3.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1 Mötets öppnande

2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Godkännande av föregående mötesprotokoll

5 Godkännande av eventuella nya medlemmar

6 Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
– Sommarfestansvarig

7 Info från Österbottniska Nationshusstiftelsen Ostrobotnia (ÖNO)

8 Val av representanter till Oy Botta Ab:s styrelse

9 Val av representant till seniorrådet

10 Godkännande av årsfestens budgetuppföljning

11 Beslut om uttag ur dispositionsfonden

12 Utdelning av stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken

13 Anmälningsärenden

14 Övriga ärenden

15 Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

INFO om biljettförsäljningen inför Pampas nationaldag!!

PAMPASFIRARE!

Biljettsläpp inför Pampas Nationaldag sker i år den 7 mars på nationsvåningen från och med. Kl. 12:00.

Vi öppnar dörrarna till huset och nationsvåningen kl. 11.

OBS! Det är strängt FÖRBJUDET att köa i trapphuset innan kl. 11 på grund att vi har övriga hyresgäster i huset som använder trappuppgången.

Ta gärna med jämna pengar!

Vasa nation informerar 4/2019

Tyvärr har det varit tekniska problem med e-posten, så tidigare infomailen har publicerats på hemsidan, vi ber om ursäkt för detta.

______________________________________

______________________________________

Nr 04/2019 – Styrelsen informerar:

______________________________________

______________________________________

Händer vecka 6:

1. Dejourering 4.2

2. PPO:s årsfest 9.2 & årsfestvecka 4.2 – 10.2

3. Färsk forskning om HU-studenternas försörjning – 5.2

4. Simning med Idrottskomitten 7.2

5. Samösterbottnisk bordsspelsklubb samlas 10.2

Övrigt:

6. Vasa nations CXI årsfest 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

7. Sommarfestansvarig och kommittémedlemmar sökes

8. Färdig med studierna? Uppdatera din medlemsstatus

______________________________________

1. DEJOURERING – 4.2

På måndag kl. 15-18 hittas vår sekreterare och vice-ordförande Linda och dejourerar. Kom via för att uträtta nationsärenden eller bara chilla.

______________________________________

2. PPO:S ÅRSFEST 9.2 & ÅRSFESTVECKA – 4.2 – 10.2

PPO har sin årsfest 9.2. och årsfest veckan kickas igång 4.2.

4.2 – Allas Sea Pool

5.2 – PNIS med Runebergstårta

6.2 – ”Varjovujut”

7.2 – Sy din rosett & se på film

8.2 – Dansträning & stipendiatmiddag

9.2 – PPO CXII Årsfest

10.2 – Livräddar-sillis

Evenemangen hittas på Facebook:

https://www.facebook.com/events/545588075850408/

______________________________________

3. FÄRSK FORSKNING OM HU-STUDENTERNAS FÖRSÖRJNING – 5.2

HUS, Aalto-universitetets studentkår AUS och studentforskningsstiftelsen Otus gjorde i höstas en enkätundersökning om studenternas försörjning. Resultaten offentliggörs i Tankehörnan den 5 februari kl. 14–16. Kom och hör om resultaten och diskutera studenternas försörjning som valtema i vårens val! Programmet är tyvärr endast finskspråkigt, men information om undersökningen kommer att översättas till svenska och engelska.

Program:

Undersökningens resultat (Rasmus Reinikainen)

Kommentarer från HYY styrelseledamot Anna Lemström

Diskussion & frågor

Välkommen!

Mer information: Hannele Kirveskoski, hannele.kirveskoski@hyy.fi / p. +358 (0) 50 543 9608

______________________________________

4. SIMNING MED IDROTTSKOMITTÉN – 7.2

Hejsan och välkomna på vårt första evenemang för iår.

Vi samlas i aula vid simhallen 18:50.

Och börjar simma runt 19:00

Priset: 3,30€ /person (studerande)

Plats: Uimahalli Mäkelärinne

Varför: Det e roligt att simma, och med detta gäng blir det bara bättre!

Anmäl er så är det enklare sen för oss att veta hur många som kommer:

https://docs.google.com/forms/d/1v9z-HPA0NV6jE8Z-wAMLl0GtNFNO1upLYqw1YxHjmDU/edit

Om ni som anmält er sedan får förhinder meddela mig.

+358504684395

Christofer Enlund

Idrottsansvarige

______________________________________

5. SAMÖSTERBOTTNISK BORDSSPELSKLUBB SAMLAS – 10.2

Samösterbottnisk bordsspelsklubb, Yppeli, samlas på femte våningen i Botta på söndag 10.2 kl 15, för att spela med PPO:s sillis gäster. Med får man komma fastän man inte skulle ha varit på sillisen, och med får man även komma senare.

______________________________________

6. VASA NATION CXI ÅRSFEST – 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

Anmälan har öppnat!

Vasa nation fyller 111 år och det ska firas med en minnesvärd fest i naturnära anda. Välkomna att fira med oss lördagen den 23e februari!

På programmet har vi bland annat en förstklassig supé och festligt program, som åtnjuts tillsammans med våra kära vänner och gäster från olika håll. Årets årsfesttalare är ingen mindre än Sören Lillkung, Svenska Kulturfondens operasjungande vd.

Efter supé och tillhörande salongdanser förflyttar vi oss upp till nationsvåningen på husets 5e våning, där festen fortsätter långt in till sena natten. Festligheterna tar inte slut förrän efter söndagens sillfrukost!

PRELIMINÄRT PROGRAM:

Lördag 23e februari

Kl. 16:00 – Cocktail på nationsvåningen

Kl. 16:45 – Kransnedläggning i jägarrummet på festvåningen

Kl. 17:0 – Supé på festvåningen

Kl. 23:00 – Efterfest på nationsvåningen

Söndag 24e februari

Kl.12:00 – Sillfrukost!

ANMÄLAN:

https://goo.gl/forms/sCXlhO0CJh2KYfyT2

Se evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/1095733217296073/

SUPÉPRISER:

Vasa nations gulnäbb: 64€ (Alkoholfri: 54€)

Junior (studerande): 69€ (Alkoholfri: 59€)

Senior: 79€ (Alkoholfri: 69€)

Understödspris: 100€ (Alkoholfri: 100€)

Understödspriset finns till för dig som vill bidra lite extra till att årsfesten ska bli lyckad.

Sillisen kostar 10€ då den betalas i förhand (12€ på plats)

BETALNING:

Summan betalas in på årsfestkontot senast 15e februari 2019:

Mottagare: Vasa nation

IBAN: FI16 4055 1110 0056 04

BIC: HELSFIHH

Skriv ditt namn i meddelandefältet samt om du betalar för sillis (Förnamn Efternamn + sillis)

KLÄDSEL:

Högtidsdräkt eller mörk kostym

Akademiska heders- och förtjänsttecken

Vill du veta mer om klädseln och vad man kan förvänta sig på en årsfest? Gå till: vasa.nation.fi/verksamhet-2/fester/vett-och-etikett

EFTERFEST:

Även om du inte var med på själva årsfestsupén är du varmt välkommen med på efterfest. Kom och dansa till tonerna av F.E.A.T Trio långt in på småtimmarna!

Dörrarna till efterfesten är öppna kl. 23:00 till 02:00. Inträdet är 5€ för de som inte deltagit i supén. Kom ihåg att ta med studiekort och kontanter! Den som inte tillhör VN, EPO eller PPO bör ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer. Större grupp av icke vasungar på väg? Meddela vnarsfest@gmail.com!

Med hjärtliga hälsningar,

Årsfestmarskalkarna Louise och Markus med årsfestkommitté

Vid frågor kontakta Louise Häggström eller Markus Prittinen på Facebook eller maila vnarsfest@gmail.com

______________________________________

7. SOMMARFESTANSVARIG OCH KOMMITTÉMEDLEMMAR SÖKES!

Sommarfestansvarig med kommitté:

Ordnar den årliga sommarfesten i Österbotten tillsammans med en 

kommitté. Man har rätt fria händer att ordna helgen var man vill och 

hurudant program man vill. Det är alltid kul att träffas på sommaren 

under avslappnade former innan allvaret i huvudstan drar igång igen!

Kommittér:

Gå med i en kommitté! Det finns en lista utanför kansliet, där man kan skriva in sitt namn till en kommitté man vill vara med i!

Kontakta styrelseordförande vn-ordforande@helsinki.fi eller vasa-nation@helsinki.fi om du känner dig taggad!

______________________________________

8. FÄRDIG MED STUDIERNA? UPPDATERA DIN MEDLEMSSTATUS

Är du medlem i Vasa nation, samtidigt som du nyss blivit utexaminerad

och slutfört dina studier? Om du behöver ändra på dina uppgifter i

vårt medlemsregister från studerande till graduerad/senior, meddela

gärna vår medlemssekreterare Julia Wik om saken.

Skicka mail till julia.wik@helsinki.fi eller vn-medsek@helsinki.fi

Tack!

______________________________________

Med vänliga hälsningar,

styrelsen

______________________________________

______________________________________

Marlene Berg

Infoansvarig 2019

Vasa nation vid Helsingfors universitet

Tölögatan 3A

00100 Helsingfors

Tel. 050 4320969

marlene.berg ät arcada.fi

Vasa nation informerar 3/2019


Tyvärr har det varit tekniska problem med e-posten, så tidigare infomailen har publicerats på hemsidan, vi ber om ursäkt för detta.
______________________________________
______________________________________
Nr 03/2019 – Styrelsen informerar:
______________________________________
______________________________________

Händer vecka 5:

1. Dejourering 28.1
2. Disneymaraton med Vasa nation 31.1
3. Vasa nations stipendier lediga att sökas – SENAST 31.1
4. Föreslå vem som ska tilldelas Vasa nations kamratskapspris – SENAST 31.1
5. Danskurs på Tölögatan 3A

Övrigt:

6. Värdinna, Sommarfestansvarig och kommittémedlemmar sökes
7. PPO:s årsfest & årsfestvecka 4.2 – 10.2
8. Vasa nations CXI årsfest 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!
9. Färsk forskning om HU-studenternas försörjning – 5.2
10. Studerandefredagar på Teater Viirus
______________________________________

1. DEJOURERING – 28.1
På måndag kl. 15-18 befinner sig vår idrottsansvarige Christofer och dejourerar. Kom via för att chilla eller uträtta nationsärenden.
______________________________________

2. DISNEYMARATON MED VASA NATION – 31.1

I år mjukstartar vi programverksamheten med ett filmmaraton i alla våra barndomshjältars tecken!

Vi visar disneyfilmer från 18.00 till 23.00 eller så länge som ni orkar se. Programkommittén bjuder dessutom på filmsnacks under kvällen!

Vilka filmer som visas får ni avgöra, rösta i pollen nedan i evenemanget!
Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/236265517276425/

VAD: Disneymarathon jeejee
VAR: Tölögatan 3 A vån 5
NÄR: 31.1 klockan 18.00
VARFÖR: Disney is love, disney is life
______________________________________

3. VASA NATIONS STIPENDIER LEDIGA ATT SÖKAS – SENAST 31.1

Vasungar!

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till
31.1.2019 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och
fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller
ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas
av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa
nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet
”stipendieansökan”.

Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat
medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med
information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär
medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god
tid före ansökan ska lämnas in.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest
23.2.2019, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas vara på
plats och ta emot sina stipendier personligen. Notera att en person
inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än
i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium,
meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens
webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

______________________________________

4. FÖRESLÅ VEM SOM SKA TILLDELAS VASA NATIONS KAMRATSKAPSPRIS – SENAST 31.1

Bästa vasungar.

Vasa nation har en kamratskapsfond som grundats för att möjliggöra årligt utdelande av ett kamratskapspris åt den nationsmedlem, som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen. Kamratskapspriset utdelas vid nationens årsfest 23.2.

Priset utdelas av Vasa nations kamratskapspriskommitté. Kommittén består av tolv medlemmar och i valet av denna kommitté eftersträvar nationen att olika studieinriktningar och studentårgångar är representerade.

Kamratskapspriskommittén sammanträder lördagen 2.2. Innan detta möte, senast 31.1, är varje nationsmedlem eller grupp av vasungar berättigade att i en skrivelse ställd till kuratorn (vn-kurator at helsinki.fi) föreslå kandidat till erhållande av kamratskapspriset. Jag hoppas på många nomineringar!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

______________________________________

5. DANSKURS PÅ TÖLÖGATAN 3A

På Botta erbjuds danskurser med grunderna till bl.a. vals, fox och bugg). Till grundkursen behöver du inte komma med ett par, tidigare danskunskaper eller dansbakgrund. Ta med dig själv (+ alla dina vänner!) och kom och uppleva en rolig och mångsidig hobby, samt härligt gäng!

Pohjalaisten tanssikerho

Kurser på tisdagar, från och med 22.1

Aikataulu:
17.00-18.30 alkeet vaihtuvalla parilla
17.00-18.30 alkeisjatko

18.30-20.00 jatko
18.30-20.00 alkeet oman parin kanssa


PRIS:
– grunder/alkeet: 
PPO, EPO, VN 20€
studeranden 40€
andra 80€
– fortsättning/ alkeisjatko tai jatko:
PPO, EPO, VN 40€
studeranden 60€
andra 90€
VAR: Ostrobotnia, Töölönkatu 3A, 5.krs

Man får två gratis gånger att testa. Man kan hoppa med även mitt i säsongen.

Mera om detta:
www.facebook.com/events/278837162982309/
pohjalaiset.fi/tanssikerho/kurssit.htm

______________________________________

6. VÄRDINNA, SOMMARFESTANSVARIG OCH KOMMITTÉMEDLEMMAR SÖKES!

Värdinna och Värdinnekommittén
Har du hört myten om att den bästa festen är i köket? Som värdinna får  
du användning av din kreativitet, och låta hela kroppen jobba. Bara  
fantasin (och antalet spisar) är dina gränser! Du får träna på att  
hålla tusen saker i minnet på samma gång, vara finurlig och påhittig,  
använda plan B samt delegera och dirigera dina undersåtar i köket. Du  
får planera menyer och känna dig viktig när du handlar på tukkun och  
får ett eget kort. Långa kvällar (och nätter), mycket skratt och humor  
(när småtimmarna smyger på) kryddar livet som värdinna. Dessutom får  
du äta delikat mat i mängder (gäller ju att lyckas med matlagningen  
förstås)! Värdinnan gör sitzen till en fest! Och på tal om myten… det  
är nog ingen myt, bästa festen är i köket!

Sommarfestansvarig med kommitté
Ordnar den årliga sommarfesten i Österbotten tillsammans med en  
kommitté. Man har rätt fria händer att ordna helgen var man vill och  
hurudant program man vill. Det är alltid kul att träffas på sommaren  
under avslappnade former innan allvaret i huvudstan drar igång igen!

Kontakta styrelseordförande vn-ordforande@helsinki.fi eller vasa-nation@helsinki.fi om du känner dig taggad!
______________________________________

7. PPO:S ÅRSFEST & ÅRSFESTVECKA – 4.2 – 10.2

PPO har sin årsfest 9.2. och årsfest veckan kickas igång 4.2.
4.2 – Allas Sea Pool
5.2 – PNIS med Runebergstårta
6.2 – ”Varjovujut”
7.2 – Sy din rosett & se på film
8.2 – Dansträning & stipendiatmiddag
9.2 – PPO CXII Årsfest
10.2 – Livräddar-sillis

Evenemangen hittas på Facebook: https://www.facebook.com/events/545588075850408/?active_tab=about

______________________________________

8. VASA NATION CXI ÅRSFEST – 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

Anmälan har öppnat!
Vasa nation fyller 111 år och det ska firas med en minnesvärd fest i naturnära anda. Välkomna att fira med oss lördagen den 23e februari!

På programmet har vi bland annat en förstklassig supé och festligt program, som åtnjuts tillsammans med våra kära vänner och gäster från olika håll. Årets årsfesttalare är ingen mindre än Sören Lillkung, Svenska Kulturfondens operasjungande vd. 

Efter supé och tillhörande salongdanser förflyttar vi oss upp till nationsvåningen på husets 5e våning, där festen fortsätter långt in till sena natten. Festligheterna tar inte slut förrän efter söndagens sillfrukost!

PRELIMINÄRT PROGRAM:

Lördag 23e februari
Kl. 16:00 – Cocktail på nationsvåningen
Kl. 16:45 – Kransnedläggning i jägarrummet på festvåningen
Kl. 17:0 – Supé på festvåningen
Kl. 23:00 – Efterfest på nationsvåningen

Söndag 24e februari
Kl.12:00 – Sillfrukost!

ANMÄLAN:
https://goo.gl/forms/sCXlhO0CJh2KYfyT2

Se evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/1095733217296073/

SUPÉPRISER:
Vasa nations gulnäbb: 64€ (Alkoholfri: 54€)
Junior (studerande): 69€ (Alkoholfri: 59€)
Senior: 79€ (Alkoholfri: 69€)
Understödspris: 100€ (Alkoholfri: 100€)

Understödspriset finns till för dig som vill bidra lite extra till att årsfesten ska bli lyckad.

Sillisen kostar 10€ då den betalas i förhand (12€ på plats) 

BETALNING: 
Summan betalas in på årsfestkontot senast 15e februari 2019:
Mottagare: Vasa nation
IBAN: FI16 4055 1110 0056 04
BIC: HELSFIHH
Skriv ditt namn i meddelandefältet samt om du betalar för sillis (Förnamn Efternamn + sillis)

KLÄDSEL:
Högtidsdräkt eller mörk kostym
Akademiska heders- och förtjänsttecken

Vill du veta mer om klädseln och vad man kan förvänta sig på en årsfest? Gå till: vasa.nation.fi/verksamhet-2/fester/vett-och-etikett

EFTERFEST:
Även om du inte var med på själva årsfestsupén är du varmt välkommen med på efterfest. Kom och dansa till tonerna av F.E.A.T Trio långt in på småtimmarna!

Dörrarna till efterfesten är öppna kl. 23:00 till 02:00. Inträdet är 5€ för de som inte deltagit i supén. Kom ihåg att ta med studiekort och kontanter! Den som inte tillhör VN, EPO eller PPO bör ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer. Större grupp av icke vasungar på väg? Meddela vnarsfest@gmail.com!

Med hjärtliga hälsningar, 
Årsfestmarskalkarna Louise och Markus med årsfestkommitté

Vid frågor kontakta Louise Häggström eller Markus Prittinen på Facebook eller maila vnarsfest@gmail.com
______________________________________

9. FÄRSK FORSKNING OM HU-STUDENTERNAS FÖRSÖRJNING – 5.2

HUS, Aalto-universitetets studentkår AUS och studentforskningsstiftelsen Otus gjorde i höstas en enkätundersökning om studenternas försörjning. Resultaten offentliggörs i Tankehörnan den 5 februari kl. 14–16. Kom och hör om resultaten och diskutera studenternas försörjning som valtema i vårens val! Programmet är tyvärr endast finskspråkigt, men information om undersökningen kommer att översättas till svenska och engelska.

Program:

Undersökningens resultat (Rasmus Reinikainen)
Kommentarer från HYY styrelseledamot Anna Lemström
Diskussion & frågor

Välkommen!

Mer information: Hannele Kirveskoski, hannele.kirveskoski@hyy.fi / p. +358 (0) 50 543 9608
______________________________________

10. STUDERANDEFREDAGAR PÅ TEATER VIIRUS

Är du studerande? Hör du till dem som tycker “helt jees med kultur, men
man måste ju äta också”? Nu kan du både äta och gå billigt på teater!
Viirus introducerar studerandefredagar där du får rejält rabatterade
biljetter och pausförfriskningar när du viftar med giltigt
studerandekort.

Se Viirus huvudproduktioner Den Stora Elden och Toinen Luonto för 10 €,
avnjut förfriskningar i vår förmånliga bar och unna dig en
fredagsburgare hos grannrestaurangen Skøgul för 12 €.

Boka dina biljetter på viirus@viirus.fi och lös ut dem på teatern senast
30 min innan föreställningen genom att uppvisa ditt studiekort.

Vårens fredagsföreställningar:
25.1 kl. 19:00  Den Stora Elden
1.2 kl.  19:00  Den Stora Elden
8.3 kl.  19:00  Toinen Luonto
15.3 kl. 19:00  Toinen Luonto
22.3 kl. 19:00  Toinen Luonto
29.3 kl. 19:00  Toinen Luonto

Den Stora Elden spelas på svenska och textas till finska, engelska och
svenska.
Toinen Luonto spelas på finska och textas till svenska, engelska och
finska.

Mera information:
www.viirus.fi
https://www.facebook.com/events/2851456718205130/

Viirus ligger beläget på Busholmen i Helsingfors, Medelhavsgatan 14, och
du hittar fram till teater med spårvagn 9, 7 och 6T eller genom att ta
metro till Gräsviken.

VÄLKOMMEN!

______________________________________
______________________________________

Med vänliga hälsningar,
styrelsen
______________________________________
______________________________________

Marlene Berg
Infoansvarig 2019
Vasa nation vid Helsingfors universitet
Tölögatan 3A
00100 Helsingfors
Tel. 050 4320969
marlene.berg ät arcada.fi