Bostadskön till ÖDs bostäder

Hej,

bostadskön från sommarens ansökan till Österbottniska Delegationens
bostäder är klar. Varefter lägenheter blir lediga, kontaktas personer
i kön enligt köordningen.
Om ni har frågor, kan ni kontakta bostadsansvariga på vn-bostad (at)
helsinki.fi.

Enrummare:
Atte Kola
Markus Siltamäki
Johannes Borg
Emma Puskala
Jeremias Klemets
Amanda Rimpilä
Ylva Nyman
Alva Stenman
Stina Svenfelt
(namn får inte publiceras på kölistan)
Alexander Wikström
Simon Bagge

Kompis-/parbostad:
Susanna Björkstrand: och Isak Sandell

Mvh,
Ella Back,
Vasa nations bostadsansvariga

Sommarhälsningar

Kära nationsmedlemmar och nationsvänner,

efter en händelserik nationsvår är det dags att lite dra ner på tempot. Under sommarmånaderna har vi inget regelbundet program, men håll utkik efter sommarfesten – datum och mera information kommer snart! I övrigt kommer både ungseniorkommittén och idrottskommittén att ordna program under sommaren. Bland annat är utomhusträning, grillkväll och afterworks på kommande. Ni får mer än gärna följa oss på både Facebook och Instagram, där publicerar vi också mer information om eventuella sommarprogram.

Styrelsen dejourerar inte under sommarmånaderna. För att säkerställa att informationen flyter på smidigt har vi samlat lite information om vem ni kan kontakta i eventuella frågor (informationen gäller också i allmänhet under läsåret). De olika funktionärernas kontaktuppgifter hittar ni här.

Läs gärna igenom informationen som finns bakom länkarna i detta inlägg och titta gärna runt på andra sidor på vår hemsida.

  • För blivande medlemmar rekommenderar vi att ni läser igenom denna sida. Har ni fler frågor kan ni kontakta gulnäbbsansvariga eller medlemssekreteraren.
  • Kostnadsersättningar och representationsansökningar – Skattmästaren
  • Bostäder och bostadsansökningar – Bostadsansvarige
  • Medlemsintyg och intyg över nationsmeriter – Medlemssekreteraren
  • Information för andra stadiet/studiehandledare/andra som är allmänt intresserade av vår verksamhet – Studieansvariga eller ordförande
  • Om ni behöver få ut information till våra e-postlistor kan ni kontakta informationsansvariga.

Vid övriga frågor eller om ni är osäkra vem ni ska vända er till kan ni kontakta ordförande eller kurator.

Vi önskar er en riktigt skön sommar!

Kallelse till maj nationsmöte

Bästa vasungar,

välkomna på vårens sista nationsmöte, onsdagen 8.5. kl. 18.00! Som
vanligt har vi intressanta ärenden på agendan, bland annat nationens
mellanbokslut några val; till exempel representanter till Fab Victoria
4:s styrelse och en eller två Porthanfestamarskalkar.

Observera att vi undantagsvis byter miljö och håller mötet på
Tina-klubben, på nationshusets tredje våning. Ingången är samma som
till festvåningen, men i stället för att bara ta trapporna en våning
upp så tar ni trappan två våningar. Ring undertecknad eller ordförande
Malin om ni inte hittar. Klicka “going” om ni är på väg, så vet vi hur
många vi ska räkna med! Länk till Facebookeventet:
https://www.facebook.com/events/615897838928434/

Föredragningslistan finns till påseende nedan. Hoppas vi ses på mötet!

Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Maj 2019
Tid: 8.5.2018 kl. 18:00
Plats: Tina-klubben, Ostrobotnias tredje våning

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Eventuella nya medlemmar
7. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
8. Val av två styrelsemedlemmar till Fab Victoria 4
9. Val av representant till Fab Victoria 4 bolagsstämma
10. Val av representant till Kilens delegation
11. Val av Porthanfestmarskalk 2019
12. Fastställande av datum för årsfesten 2019
13. Behandling av nationens mellanbokslut för våren 2019
14. Beslut om tilläggsbudget 2019
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Lediganslagna poster

Vasungar!

Inför nationsmötet 8.5 lediganslår vi posterna nedan. Att posterna lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Valen förrättas på maj nationsmöte onsdagen 8.5 (obs. dag!)

Posterna är:

1 Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4

2 En plats i Kilens delegation

3 En eller två Porthanfestmarskalkar, två platser i Porthanfestkommittén samt två platser i Porthanveckokomittén

4 Årsfestmarskalk(ar) 2020

Läs mer om de olika posterna nedan.

1 Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4

På nationsmötet 8.4 lediganslogs två styrelseposter i Fastighetsbolaget Victoria 4. Representanterna väljs för ett år och att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande. Det är önskvärt att sökande har god initiativ- och kommunikationsförmåga. Desom väljs förutsätts också ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och kan föra nationens talan i styrelsen. Camilla Martin och Alexander Järf är våra sittande representanter. Fastighetsbolaget Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande: TF 50%, VN 35% och SSBS 15%.

Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi.

2 En plats i Kilens delegation
Vasa nations plats som representant i delegationen för Kilens hembygdsgård är ledig att sökas. Mandatperioden är fyra år. Delegationen samlas 1-2 gånger i året vid Kilen i Sideby. Nationen söker en person som vill bevaka VN:s intressen och via delegationen besluta om ärenden som gäller Kilens hembygdsgård i Sideby.

Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi.

3 En eller två Porthanfestmarskalkar, två platser i Porthanfestkommittén samt två platser i Porthanveckokomittén


I höst är det det Vasa nations tur att ordna den traditionella Porthanfesten! Den 180:e Porthanfesten infaller i november och är en av de största festerna som ordnas på nationsvåningen. Alla tre nationer (VN, EPO & PPO) samlas för att ta del av en minnesvärd kväll.
Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén består båda av två medlemmar från våra tre nationer. Porthanfestkommittén hjälper marskalkarna med att ordna själva festen, medan medlemmarna i Porthanveckokommittén planerar varierande program för vännationer och gäster.


Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Malin Nysand senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-ordforande at helsinki.fi.


Om festen:
Den 9 november år 1839 var det 100 år sedan Henrik Gabriel Porthan, inspektor från år 1779 för den odelade Österbottniska nationen, föddes. Den då tudelade nationen bestämde sig för att ordna en fest till Porthans ära och festen var samtidigt ett tecken på samhörighet mellan den Sydösterbottniska och Nordösterbottniska nationen. Den första Porthanfesten firades således den 9 november 1839 och hade runt 150 gäster. Porthanfesten var redan från början en lite finare fest och blev snabbt den Österbottniska nationens officiella årsfest. Idag förs traditionen vidare av de tre österbottniska nationerna vid Helsingfors universitet – Etelä-Pohjalainen osakunta, Vasa nation och Pohjois-Pohjalainen osakunta. Man firar festen för att träffas över nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska nationen. Hit samlas österbottningar från olika årtionden för att träffa varandra, sina vännationers representanter och för att fira vårt kära nationshus.

4 Årsfestmarskalk(ar) 2020


Vill du ordna festernas fest på Vasa nation – nu har du chansen! Att vara årsfestmarskalk innebär att du håller i trådarna för en av årets mest satsade fester, du fungerar som konferencier under årsfesten och får träna på dina evenemangplaneringsfärdigheter. Årsfestmarskalken med kommitté sköter allt från dekorationer till sittordning och budget. Vasa nations 112:e årsfest hålls i slutet av februari 2020.


Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Malin Nysand senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-ordforande at helsinki.fi.

Vasa nation informerar 12/2019

______________________________________
______________________________________
Nr 12/2019 – Styrelsen informerar:
______________________________________
______________________________________

Händer vecka 14:

1. Dejourering 1.4
2. Vårsitz på Vasa nation 6.4

Övrigt:

3. Bostadsansvarige informerar
4. Nationernas gemensamma pubquiz 10.4
5. Hallå? – Funderingar kring en mer jämlik gemenskap och hur vi når dit
6. Intresserad att medverka i tidningen Ostro?

______________________________________

1. DEJOURERING – 1.4
På måndag kl. 15-18 hittar ni vår studieansvarige Markus på nationen och dejourerar. Kom via för att uträtta dina nationsärenden eller bara chilla.
______________________________________

2. VÅRSITZ PÅ VASA NATION – 6.4

VASUNGAR!

Det du inte visste den där kvällen då du druckit några vinglas (en flaska) för mycket och bestämde dig för att klicka hem lite mer vågade outfits som sedan fick dej att utbrista ”Når fan ha ja beställd hitche??? Å KVA SJUTTON TÄNKT JA???” var att du skulle komma att sitza i just dessa kläder på VNs vårsitz 2019.

Temat och klädkoden lyder: “Så här ser du mig aldrig igen” och vi vill att du drar på dig något utöver det vanliga. Fördrinken serveras 19:30 och vi går till bords 20:00.

PRIS:
Gulisar: 12€
Nationsmedlem (VN/EPO/PPO): 14€
Övriga: 15€

I priset ingår: Halarmärke, förrätt, huvudrätt och efterrätt. En öl/cider, snaps och punsch (elr alkoholfria alt.), kaffe/te.

ANMÄLAN 
https://goo.gl/forms/zVIZb623raOndEQi1

Anmälan öppnar 20.3 kl. 12:00 och stänger 3.4.2019 kl 23:59 eller när platserna blivit fyllda.
Avecer bör anmäla sig separat!

BETALNING

Betala sitzen till Vasa nations konto och ta med en kopia eller print screen på kvittot till sitzen.
IBAN: FI03 4055 1150 0053 40
Mottagarens namn: Vasa nation
Referensnummer: 620420196

Betalar du för flera personer redogör du för detta vid inträdet.


EFTERFEST
Efterfesten är gratis och dörrarna är öppna mellan 23:00-01:00. Efterfestgäster bör uppvisa studiekort vid ingången.
Utomstående (icke VN, EPO och PPO) måste ha en nationsmedlem som avec. Varje nationsmedlem får ha två avecer. Större grupp av icke-medlemmar på väg? Meddela Linnéa på förhand!

Kom ihåg att vi bara tar kontanter!

Läs gärna igenom avanmälningsreglerna:
http://vasa.nation.fi/verksamhet/fester#av

Sitzansvarig: Linnéa Hammarberg, 0404178670, vn-program@helsinki.f

Evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/573305406479028/

______________________________________

3. BOSTADSANSVARIGE INFORMERAR

Vill du bo på Busholmen? 

Den gemensamma ansökningstiden för studentbostäderna i Fastighets AB Victoria 4 på Busholmen öppnar den 1.4-30.4 

Info om hur ni ansöker hittas på Vasa Nations hemsida och ytterligare information samt FAQ om bostäderna kan hittas på www.busholmen.fi

Observera också att hyresavtalen på bostäderna skrivs på bestämd tid, normalt för ett år i taget. 

Om ni har några frågor får ni gärna maila mig!  

Mvh, Ella Back 
ellaback22@gmail.com


______________________________________

4. NATIONERNAS GEMENSAMMA PUBQUIZ – 10.4

Har du redan börjat sakna nationernas gemensamma evenemang? 

I år ordnas de lite mer sällan än tidigare, men i samarbete med fler nationer! 
Årets gemensamma evenemang startar på onsdagen den 10.4, då Savolainen Osakunta, Kymenlaakson Osakunta, Etelä-Pohjalainen Osakunta och Teknologföreningen samarbetar. 
Till nationsmedlemmarnas glädje ordnar dessa fyra nationer tillsammans en klassisk pubquiz. 

Kom alltså till Bottan och chilla, svara på quitzfrågor  och njut av autentisk pubmat & värdparets service tillsammans med nya och gamla bekantap!


VAD: Nationernas gemensamma pubquiz
VAR: Botta, Tölögatan 3 A, 5. våningen
NÄR: Onsdagen 10.4 klo 17.30 framåt, pubquiz börjar kl. 18.30
VARFÖR: För att nationsgemenskap och quizande är roligt!

Inträde kostar 0 €, men pubmat kostar 1,5 € per servering (enbart med kontanter). Inträde förutsättar studentkort eller nationsband.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/567137570436539/

______________________________________

5. HALLÅ? – FUNDERINGAR KRING EN MER JÄMLIK GEMENSKAP OCH HUR VI NÅR DIT

Hur kunde din förenings eller ditt samfunds verksamhet vara ännu mer attraktiv, mer inkluderande och hur kunde ni beakta den mänskliga mångfalden då ni planerar verksamheten? Hur kunde din förening vara en ännu bättre plats för alla?

HUS välkomnar alla föreningsaktiva och andra intresserade att delta i en utbildningskväll på Brobergsterassen måndagen den 15 april 2019!

Under kvällen är det meningen att uppmuntra föreningsaktiva att fundera på frågor om jämlikhet och god verksamhetskultur ur flera perspektiv. Utbildningen ger även tips på hur man kan komma igång med att utveckla föreningen. 

Både nuvarande aktiva och personer som valts in i föreningarna för nästa år är välkomna, eftersom utbildningen ger bra verktyg för att planera verksamhetsperioden och stöd i arbetet!

Anmälning börjar på måndagen den 1 april.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Helsingfors universitet.

Program:
16:00 Kaffestund
16:10 Inledande ord

Tankeväckande talturer
17:20 Tankeväckande talturer

17:00 Paus
17:15 Workshop I
18:00 Paus
18:05 Workshop II
18:50 Evenemang slutar

Utbildningen är på finska. Vi står till tjänst på andra språk efter bästa förmåga. Lokalen är tillgänglig.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/260252561592332/

______________________________________

6. INTRESSERAD ATT MEDVERKA I TIDNINGEN OSTRO?

Hejsan!

Skulle du vilja dela med dig av universitetets händelser? Eller om betydande möten med andra som glad universitetsstuderande?
Känner du österbottniska kultur influencers, vars skapelser du skulle vilja berätta om till andra också?
Minns du hemortens naturupplevelser eller oförglömliga kvällar?

Skriv om dem till Ostro!

Tidningen Ostro är de tre österbottniska nationernas (PPO, EPO, VN) medlemstidning.
Bekanta dig med redan publicerade nummer här: http://pohjalaiset.fi/ostro/

Tidningen Ostro kommer tillbaka efter flera års paus och publiceras på nätet.

Nu sökes till tidningen:
skrivare
grafisk formgivare
fotograf

Tidigare erfarenhet är inte ett krav. Du behöver inte heller binda dig till något. Du kan bra testa dina vingar i ett nummer, eller hjälpa till i olika nummer med olika uppgifter. Att tillsammans komma på idéer och att testa på olika saker hör till på Ostro.
Skicka meddelande till chefredaktören och berätta om dina tankar. Alla idéer och önskemål angående innehållet och utseendet är välkomna!

Vad skulle du vilja skriva om?

Vårhälsningar,

Tatiana Järvenpää
chefredaktör
tatiana.jarvenpaa@gmail.com

______________________________________

Med vänliga hälsningar,
styrelsen
______________________________________
______________________________________

Marlene Berg
Infoansvarig 2019
Vasa nation vid Helsingfors universitet
Tölögatan 3A
00100 Helsingfors
Tel. 050 4320969
marlene.berg ät arcada.fi

Kallelse till april nationsmöte

Bästa vasungar,

jag kallar er härmed till Vasa nations nationsmöte måndagen 8.4 kl. 18
i Teatern på nationsvåningen! På mötet behandlar vi bland annat
bokslut och verksamhetsberättelse 2018 och fastställer medlemsavgiften
för nästa läsår. Kommer styrelsen 2018 att beviljas ansvarsfrihet? Det
blir ett spännande möte!

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE

April 2019

Tid: 8.4.2019
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

§1. Mötets öppnande

§2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§3. Godkännande av föredragningslistan

§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

§5. Eventuella nya medlemmar

§6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar

§7. Fastställande av medlemsavgift, läsåret 2019-2020

§8. Lediganslående av poster

– Fastighets ab Victoria 4
– En representant i Kilens delegation
– Porthanfestmarskalk 2019 + 2 platser i festkommitten och 2 i veckokommittén
– Årsfestmarskalk 2020

§9. Behandling av årsfestens budgetuppföljning

§10. Behandling av verksamhetsberättelse och bokslut 2018

§11. Föreläggande av revisionsberättelse 2018

§12. Årskontrollanternas berättelse för 2018

§13. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2018

§14. Anmälningsärenden

§15. Övriga ärenden

§16. Mötets avslutande

— 
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi

Info för dig som söker bostad via VN

FAQ:

Q: Jag börjar studera till hösten i Helsingfors och vill söka bostad från Vasa nation, måste jag då skriva in mig före jag söker?

A: Du kan söka bostad direkt om du betalar medlemsavgiften på 12 euro och till bostadsansökan bifogar kopia av kvitto över betald medlemsavgift samt försäkra att du kommer att skriva in dig i nationen till hösten.

Q: Hur länge tar det innan jag får min bostad?

A: Finns ingen bestämd period. Det beror helt och hållet på när tidigare hyresgäster flyttar ut och det frigörs bostäder. I regel används nationens bostäder till maximal kapacitet. Nationens bostadsansvarige gör upp köerna till bostäderna, och en ledig bostad erbjuds till den som är först i kön.

Q: Hur görs VNs bostadskö upp?

A: Bostadsansvarige går igenom inkomna ansökningar och poängsätter dessa enligt befintliga kriterier. Dessa består bland annat av den sökandes ekonomiska- och sociala situation samt nationsaktivitet.

Q: Hur många bostäder har Vasa nation?

A: Totalt har Vasa nation ca 100 bostäder. Någon exakt siffra finns inte eftersom vissa bostäder fördelas enligt kvoter med Vasa nations systernationer (ÖD) och de övriga svenska nationerna (SSBS)