Coronavirusets spridning och hur det påverkar nationsverksamheten

Senast uppdaterad 04.05.2020 (Nytt: nationsutrymmena hålls stängda i maj; alternativa program)

Torsdag 12.3.2020 gav Finlands regering de första rekommendationerna kring hur coronavirusets spridning ska minskas genom bland annat restriktioner rörande allmänna sammankomster. Detta har påverkat nationsverksamheten och alla program under våren på nationsvåningen är för tillfället inhiberade. Denna sida uppdateras regelbundet vartefter eventuella nya instruktioner tillkommer.

Nationsutrymmena på Ostrobotnia är stängda 18.3 – 31.5.2020

Den 16.3.2020 kom ny information som avråder från sammankomster på grupper om 10 personer eller fler samt rekommendationer om att undvika allmänna platser. På basen av de restriktionerna beslöt de österbottniska kuratorerna i samråd med styrelserna att stänga nationsutrymmena på Ostrobotnia från och med 18.3.2020. Restriktioner förlängdes av regeringen 9.4.2020 och ytterligare 4.5.2020 till att gälla fram tills 31.5.2020. All programverksamhet är därmed inhiberad under denna tid och möten hålls på distans.

Det är undantagsvis tillåtet för kurator, styrelse och de funktionärer, som har administrativa uppgifter att sköta, att besöka nationen för att utföra sina uppgifter, även under denna tidsperiod.

Uppdatering 4.5.2020: Regeringen tillåter att “organisationers samlingslokaler” öppnas från och med 1.6.2020 och vidare att sammankomster med max 50 personer är tillåtna från och med samma datum. Österbottniska delegationen kommer att diskutera öppnandet av nationsutrymmena och mer information kommer i slutet av maj.

Hur påverkar det här nationsverksamheten?

Vi följer med läget och uppdaterar via detta inlägg, sociala medier och våra allmänna informationskanaler om evenemang ställs in.

Ifall program som man anmält sig till ställs in, så kommer arrangörerna för tillställningarna att vara i direkt kontakt med deltagarna.

Tidigare rekommenderades personer med lindriga förkylningssymptom att stanna hemma och undvika sociala kontakter, men detta gäller nu alla oberoende välmående. Alla uppmanas även att hålla en god handhygien.

Vid frågor, finns styrelsen och kuratorn till förfogande.
Kontaktuppgifter hittas här: http://vasa.nation.fi/funktionarer-2020

Inställda evenemang

 • 16.3-13.5 – VN-dejoureringar (måndagar) – Dejoureringarna sköts via Discord (mer info nedan). Du kan också kontakta direkt ordförande Simon, kurator Camilla eller den funktionär du behöver nå.
 • 23.3 – Sykväll på VN
 • 3-5.4 – Österbottningar till Tartu 2020 – EÜS 150 årsjubileum
 • 18.4 – Kuratorsskifte (flyttas till senare tidpunkt)
 • Inga program ordnas på nationsvåningen 18.3 – 31.5.2020

Alternativa evenemang

 • MÅNDAGAR. Vi dejourer på Vasa nations nya Discord-konto, varje måndag kl. 15 – 18. Kom in via det virtuella ‘kansliet’ med dina nationsärenden eller bara för att chilla med andra nationsmedlemmar.
 • TORSDAGAR. Programkvällarna ordnas virtuellt! Kolla in info-mailet eller följ oss på våra sociala media konton (Facebook, Instagram) för mer info!
 • IDROTT. “Från Botta till Norr”. Utmana EPO och PPO tillsammans med andra hurtiga Vasungar genom att delta i träningsutmaningen i maj! Mer info om utmaningen här: https://www.facebook.com/events/324480875194440/

Länkar

Ta hand om dej själv, tvätta händerna och visa hänsyn – så blir he nog bra!

Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator(a)helsinki.fi
vnkurator(a)gmail.com

************************************************************************

Kallelse till mars nationsmöte 12.3

Vasungar!

Jag har äran att i egenskap av nationens kurator kalla er till årets tredje nationsmöte, torsdagen 12.3 kl. 18.00 i teatern på nationsvåningen.

På mötet väljer vi två representanter till Oy Botta Ab, vi går igenom årsfestens budgetuppföljning, lediganslår en post i seniorrådet och delar ut stipendier och förtjänsttecken till mottagare som inte kunde delta i årsfesten.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla
nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Det bjuds på mat!

Välkomna!

Camilla Martin
Vasa nations kurator

________________________________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
VASA NATIONS NATIONSMÖTE

Mars 2020

Tid: 12.3.2020 kl. 18.00

Plats: Teatern, Vasa nation

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet  
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
 5. Godkännande av eventuella nya medlemmar
 6. Kompletterande val av kommittémedlemmar
 7. Val av representanter till Oy Botta Ab:s styrelse
 8.  Godkännande av årsfestens budgetuppföljning
 9.  Utdelning av stipendier och förtjänsttecken
 10.  Lediganslående av poster
 11. Representant till seniorrådet
 12.  Anmälningsärenden
 13.  Övriga ärenden 
 14.  Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna!