Vännationer

Följande nationer och studentsammanslutningar är Vasa nations officiella vännationer:

Norrlands nation vid Uppsala Universitet
Kalmar nation vid Lunds Universitet
Studenterføreningen i Köpenhamn
Eesti Üliõpilaste Selts i Tartu
Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f.