Nationens epostlista

Nationen har fyra e-postlistor för olika bruk. informationskanalen VN-listan, nationskören Vassjungarnas egna lista samt ungeseniorernas och seniorernas egna epostlistor. VN-listan är tillsammans med hemsidan nationens främsta informationskanal. Via listan meddelas om bl.a. program, festanmälningar och annan information studerande kan ha nytta av. Trafiken på listan varierar, men för det mesta kommer det några till ett tiotal mail per vecka. Prenumeration på listan är naturligtvis gratis.

Adresserna till listorna är (minus mellanslagen):

vn-lista @ helsinki.fi – nationens infolista

vn-koren @ helsinki.fi – Vassjungarnas infolista

vn-ungseniorer @  helsinki.fi – Ungseniorinfolista

vn-seniorer @ helsinki.fi – Seniorenas infolista

Prenumerera på en lista – hur, hur, hur!?!
Du kommer med på en lista genom att skicka ett mejl till listservern majordomo @ helsinki.fi. Alla tre listor fungerar enligt samma metod. I meddelandet lämnar du subject-fältet tomt och på första raden i själva meddelandet skriver du: subscribe vn-lista @ helsinki.fi. Om du t.ex. har e-postadressen kalle.anka @ ankeborg.se skriver du såhär:

To: majordomo @ helsinki.fi
Subject:
-------Message-----------
subscribe vn-lista @ helsinki.fi kalle.anka @ ankeborg.se

 

Avprenumerera – hur då?
Du kan när som helst plocka bort dig från e-postlistan genom att skicka ett mejl med texten unsubscribe vn-lista@helsinki.fi. Alltså, igen för Kalle:

To: majordomo @ helsinki.fi
Subject:
-------Message-----------
unsubscribe vn-lista kalle.anka @ ankeborg.se

För att prenumerera på Vassjungarnas lista byter du bara ut vn-lista mot vn-koren i exemplet ovan.

För att prenumerera på ungseniorlistan byter du bara ut vn-lista mot vn-ungseniorer i exemplet ovan.

För att prenumerera på seniorlistan byter du bara ut vn-lista mot vn-seniorer i exemplet ovan.

Vid problem, kontakta IT-ansvarige!