Bli medlem

Så här blir du medlem i Vasa nation

och förnyar aktivt medlemskap

Välkommen med du som studerar i huvudstadsregionen och har släkt eller anknytning till Österbotten. Antingen har du själv vuxit upp på de pampesiska slätterna eller så har din mor eller far eller deras föräldrar gjort det. Om du har studerat i Österbotten och flyttat till huvudstaden kan du också ansöka om medlemskap.

  • Betala medlemsavgiften på 12€ (20 € för utexaminerade) till konto Aktia FI03 4055 1150 0053 40. Om du studerar vid Helsingfors universitet kan du istället betala avgiften i samband med studentkårens läsårsavgift.
  • Skriv i meddelandefältet var du studerar!
  • Ta med kvitto på betald nationsavgift till kansliet eller till någon programkväll så får du Vasa nations klistermärke till ditt studiekort.
  • Skriv in dig i nationen på Vasa nations kansli genom att fylla i en ansökningsblankett. Din ansökan behandlas på följande nationsmöte.
  • Njut av medlemsförmånerna.

Du kan se på programsidan när någon är på plats. Du kan skriva in dig under t.ex. dejoureringstider eller programkvällar.

Om du har frågor angående medlemskap kan du vända dig till medlemssekreteraren (vn-medsek äthelsinki.fi) eller till gulnäbbsansvariga.

Medlemsavgiften för juniorer är 12€/läsår.
För äldre medlemmar är avgiften 20€.
Medlemsavgiften kan betalas till kontonumret  Aktia IBAN: FI03 4055 1150 0053 40

>> Förmåner för Vasungar