Bli medlem

Hur bli medlem i Vasa nation under tiden 16.3 – 13.4 2020

Eftersom kansliet är stängt tills vidare kommer här instruktioner för hur du kan bli medlem i Vasa nation under dessa omständigheter.

 1. Betala medlemsavgiften på till konto Aktia FI03 4055 1150 0053 40. Använd följande referensnummer vid betalning:
  • 40109 – Ordinarie medlemmar inskrivna vid Helsingfors universitet (12 €)
  • 40112 – Extra medlemmar inskrivna vid annat universitet eller annan högskola än HU (12 €)
  • 40125 – Seniorer (valfritt belopp, dock minst 25 €)
 2. Skriv in dig i nationen genom att fylla i denna ansökningsblankett. Skicka den ifyllda blanketten samt kvitto på betald medlemsavgift till nationens sekreterare Markus Siltamäki på <vn-kansli ät helsinki.fi> eller <markus.siltamaki ät gmail.com>.
 3. Din ansökan behandlas på följande nationsmöte.
 4. När nationsverksamheten återgår till det normala: Ta med kvitto på betald nationsavgift till kansliet eller till någon programkväll få får du Vasa nations klistermärke till ditt studiekort.

Så här blir du medlem i Vasa nation

och förnyar aktivt medlemskap

Välkommen med du som studerar i huvudstadsregionen och har släkt eller anknytning till Österbotten. Antingen har du själv vuxit upp på de pampesiska slätterna eller så har din mor eller far eller deras föräldrar gjort det. Om du har studerat i Österbotten och flyttat till huvudstaden kan du också ansöka om medlemskap.

 • Betala medlemsavgiften på till konto Aktia FI03 4055 1150 0053 40. Använd följande referensnummer vid betalning:
  • 40109 – Ordinarie medlemmar inskrivna vid Helsingfors universitet (12 €)
  • 40112 – Extra medlemmar inskrivna vid annat universitet eller annan högskola än HU (12 €)
  • 40125 – Seniorer (valfritt belopp, dock minst 25 €)
 • Om du studerar vid Helsingfors universitet kan du istället betala avgiften i samband med studentkårens läsårsavgift i WebOodi.
 • Skriv in dig i nationen på Vasa nations kansli genom att fylla i en ansökningsblankett. Du kan skriva in dig under t.ex. dejoureringstider eller programkvällar. Din ansökan behandlas på följande nationsmöte.
 • Ta med kvitto på betald nationsavgift till kansliet eller till någon programkväll så får du Vasa nations klistermärke till ditt studiekort.
 • Njut av medlemsförmånerna.

Om du har frågor angående medlemskap kan du vända dig till medlemssekreteraren (vn-medsek äthelsinki.fi) eller till gulnäbbsansvariga.