Kategoriarkiv: Nyheter

Kallelse till september nationsmöte 17.9

Vasungar!

Välkomna på nationsmöte torsdagen 17.9 kl. 18.00 i teatern på nationsvåningen – eller på distans via Zoom! Om du deltar på distans – anmäl dig till mötet enligt instruktionerna nedan.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla
nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Anmälan till nationsmötet och mötesbilagor:

 • Du kan delta i mötet antingen på plats eller på distans
 • Om du deltar på distans – anmäl dig på förhand via: https://forms.gle/KFHFJysKbisbuekA9 (Obs! Fyll i senast en timme innan mötet börjar)
  -> Om du glömt att anmäla dig en timme innan mötet börjar: ring ordförande Simon Nyman, kontaktuppgifter hittas här.
 • Mötets bilagor laddas upp på hemsidan: http://vasa.nation.fi/nationen/nationsmoten/nationsmotesprotokoll-2020
 • Samma dag som mötet hålls, skickas en Zoom-länk ut till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
 • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator@gmail.com eller ring, om du anmäler dig senare än en timme innan mötet börjar.
 • Nationsmötets Facebook evenemang: https://www.facebook.com/events/3497020463663001

  Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Det bjuds på mat!

Välkomna!

Camilla Martin
Vasa nations kurator

________________________________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
VASA NATIONS NATIONSMÖTE

September 2020

Tid: 17.9.2020 kl. 18.00

Plats: Teatern, Vasa nation och online via Zoom

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet  
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av nya medlemmar
 5. Uppdatering från Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS)
 6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
 7. Val av medlemmar i Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén
 8. Fastställande av medlemsavgift, läsåret 2020-2021
 9. Behandling av nationens mellanbokslut
 10. Tilläggsbudget 2020, första behandlingen
 11. Uppdatering från Österbottniska Nationshusstiftelsen (ÖNO)
 12. Lediganslående av poster
  – ÖNO styrelse, 2 platser
  – SSBS styrelse, 1 plats
 13. Anmälningsärenden
 14. Övriga ärenden
 15. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!

Sommarens ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter

Vasungar!

Sommarens ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter är öppen och ansökningar tas emot fram tills 2​​2.7.2020

OBSERVERA att i det elektroniska ansökningssystemet är ansökningarna i kraft endast 4 månader. Om du har skickat in en ansökan under tidigare ansökningstider bör du därför uppdatera din ansökan. Kom också ihåg att uppdatera din ansökan ifall dina studier eller behovet av bostad förändras. Om du funderar på att ansöka om en lägenhet, läs denna text noggrant och kolla Österbottniska Delegationens bostadssidor för mer detaljerade instruktioner (länk nedan).

Q: Jag börjar studera till hösten i Helsingfors och vill söka bostad från Vasa nation,
måste jag då skriva in mig före jag söker?
A: Du kan söka bostad direkt om du betalar medlemsavgiften på 12 euro och till bostadsansökan bifogar kopia av kvitto över betald medlemsavgift samt försäkra att du kommer att skriva in dig i nationen till hösten.

MEN HUR ANSÖKER JAG?

 1. Elektroniska systemet: https://kamppa.pohjalaiset.fi/sv
 2. Skapa ett personligt konto på kämppä sidan, du behöver det för att kunna ansöka om en lägenhet.
 3. Fyll i alla fält i ansökan noggrant och bifoga begärda bilagor.
 4. Ansökningarna rangordnas och bostäder erbjuds de sökande enligt kölistan vartefter de blir lediga.

För att få en mera detaljerad förklaring samt få svar på vanliga frågor kan du besöka: http://pohjalaiset.fi/sv/asuminen/

För mer information kan du även kontakta undertecknad på vn-bostad@helsinki.fi eller bostadsekreteraren på pv-asuntosihteeri@helsinki.fi +358 50 408 2749 (onsdagar 18-19:30).

En kort checklista till dig som tänkt söka bostad:
– Se till att alla bilagor finns med
– Skatteintyg räcker som en bilaga till skatteinformationen
– Fyll i alla punkter noggrant och tydligt
– Endast föreningsverksamhet ska betraktas som ideell verksamhet
– Ju mer du berättar om din bostadssituation, desto bättre
– Var ute i god tid!
– Informera bostadsekreteraren om din bostadssituation förändras efter ansökningsperioden och du inte längre behöver en lägenhet.

Sommarhälsningar,
Malin Nysand, bostadsansvarig