Kategoriarkiv: Nyheter

Välkomna till Vasa nations CXII Årsfest

Nu har det blivit dags för årsfest igen! Välkomna lördagen den 29 februari för att delta i vår minnesvärda årsfest. I år firar vi 112 år och kommer ställa till med en hejdundrande fest!

På programmet står bland annat en ypperlig supé och underhållande program som får njutas med kära vänner och gäster från när och fjärran. Som årsfesttalare får vi höra Nina Brännkärr-Friberg som är grundare av Project Liv rf som hjälper familjer med långtidssjuka barn. Efter supén och tillhörande danser förflyttas festen upp på nations våningen var festen fortsätter långt in på småtimmarna. Vid tolvslaget kommer vi därtill få välkomna nationens nya kurator Camilla Martin och tacka Azra Arnautovic för de gångna två åren. Kalaset tar inte slut förrän efter sillsfrukosten nästa dag!

PROGRAM:

Lördag 29.2

Kl.16:00 – Cocktail på nations våningen där hälsningar till nationen framförs
Kl.16:45 – Kransnedläggning i jägarrummet på festvåningen
Kl.17:00 – Supé på festvåningen
Kl. 23:00 – Efterfest på nations våningen
Kl. 00:00 – Kuratorsskifte

Söndag 1.3

Kl.12:00 – Sillfrukost!
Länk till skilt evenemang

SUPÈPRISER:
Seniorer / icke studerande: 80 € (alkoholfri 70€)
Juniorer: 70 € (alkoholfri 60 €)
VN, EPO eller PPO-gulis: 65 € (alkoholfri 55 €)
Sillfrukost vid förhandsanmälning 10€ (Kontant på plats 12€)

ANMÄLAN:
Anmäl dig på http://bit.ly/vnfest112 senast tisdagen den 11.2.2020

Om du har avec bör denne anmäla sig skilt. Anmälningen är bindande och sista anmälningsdagen är 11.2.2020. En bekräftelse samt information skickas till din e-post.

Summan betalas in på årsfestkontot senast 13.2.2020.
Mottagare: Vasa nation
IBAN: FI16 4055 1110 0056 04
BIC: HELSFIHH
Märk ditt namn i meddelandefältet samt om du betalar för sillis ( Förnamn Efternamn + sillis)

Klädsel:
Högtidsdräkt eller mörk kostym
Akademiska heders- och förtjänsttecken

Vill du veta mer om klädseln och vad man kan förvänta sig på en årsfest? Gå till: vasa.nation.fi/verksamhet-2/fester/vett-och-etikett

EFTERFEST:
Även om du inte var med på årsfesten är du hjärtligt välkommen med på efterfest!
Dörrarna till efterfesten är öppna 23.00-02.00. Pris och program för efterfesten meddelas närmare datumet.
De som inte tillhör VN, EPO eller PPO bör ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer.
Större grupp av icke vasungar på väg? Meddela vnarsfest@gmail.com!

Tagga till med #vn112 !

Med hjärtliga hälsningar,
Årsfestmarskalk Elin Svedman med årsfestkommitté

Vid frågor kontakta Elin Svedman på Facebook eller mejla vnarsfest@gmail.com

Kallelse till januari nationsmöte

Vasungar,

jag kallar er härmed till årets första nationsmöte, januari nationsmöte! På mötet får vi bland annat en uppdatering om årsfesten, vi får ta del av verksamhetsplanen för programverksamheten, vi får höra vad Nationernas Samdelegation (NSD) har på gång och dessutom får vi se vem som är på förslag för förtjänsttecknet i silver.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Facebookevenemanget hittar ni här:
https://www.facebook.com/events/632263080913239/

Det bjuds på mat!

Varmt välkomna!

FÖREDRAGNINGSLISTA
VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Januari 2020

Tid: 23.1.2020 kl.18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två rösträknare
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
7. Fördelning av fondmedel 2020
8. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté
9. Budget för årsfesten 2020
10. Verksamhetsplan för programverksamheten 2020
11. Österbottniska Delegationens budget 2020
12. Info från Nationernas Samdelegation NSD
13. Vasa nations förtjänsttecken i silver, första behandlingen
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Vasa nations stipendier lediganslagna

Vasungar!

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till 31.1.2020 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet ”stipendieansökan”.

Stipendier kan endast ansökas Vasa nations medlemmar, som betalat medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god tid före ansökan ska lämnas in. Faktorer som beaktas vid fördelningen är sökandes studieframgång, den sociala situation, eventuell utlandsvistelse och nationsaktivitet.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest 29.2.2020, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas vara på plats och ta emot sina stipendier  personligen. Notera att en person inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium, meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Kallelse till december nationsmöte – valmöte!

Vasungar!

Nationen sammankallas till årets sista och kanske mest spännande nationsmöte, nämligen valmöte! Mötet hålls torsdagen 12.12 klockan 18 i teatern på nationsvåningen.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta.

På mötet väljer vi funktionärer och kommittémedlemmar för verksamhetsåret 2020, diskuterar grundandet av en ny fond och väljer en medlem till vår fondförvaltningsnämnd. Dessutom väljer vi nationens nya kurator! Du vill inte missa detta möte!

Du hinner ännu skicka in en ansökan för funktionärsposter eller meddela intresse för att vara med i en kommitté. Läs mer här på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/archives/7465

Det bjuds på knaper och kaffe/te, så klicka gärna “kommer” i evenemanget så ser vi till att det räcker åt alla. Facebookevenemanget hittar ni här: https://www.facebook.com/events/2808451479269880/

Varmt välkomna!

Med vasungahälsningar,
Azra Arnautovic,
Vasa nations kurator

VASA NATIONS NATIONSMÖTE: VALMÖTE

December 2019
Tid: 12.12.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Godkännande av nya medlemmar
7. Lediganslående av nationens stipendier
8. Grundandet av en ny fond
9. Val av en medlem till Vasa nations fondförvaltningsnämnd
10. Budget och verksamhetsplan 2020, andra behandlingen
11. Val av styrelseordförande 2020
12. Val av skattmästare, sekreterare och programansvarig 2020
13. Val av övriga funktionärer för 2020
14. Val av styrelse 2020
15. Val av medlemmar till kommittéer 2020
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för nationen och ÖD 2020
17. Val av kurator 02/2020-02/2022 andra behandlingen
18. Anmälningsärenden
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

Lediganslående: En plats i Vasa nations fondförvaltning

Bästa vasungar,

Förvaltningen av Vasa nations fonder handhas av en förvaltningsnämnd. Förvaltningsnämnden består av nationens inspektor, kurator och fondskattmästare såsom självskrivna medlemmar. Därtill består fondförvaltningen av tre medlemmar, vilka nationen utser bland sina äldre och yngre medlemmar för tre kalenderår i sänder. Nationens skattmästare har närvarorätt men ingen rösträtt vid fondförvaltningens möten. Nationens inspektor fungerar som förvaltningsnämndens ordförande och nationens kurator som viceordförande. Nationens fondskattmästare fungerar som förvaltningsnämndens sekreterare. Fondförvaltningens uppgifter beskrivs vidare i nationens stadgar och reglemente.

Fondförvaltningens medlem Kari Nars har ansökt om och beviljats avsked från sitt medlemskap. Därmed lediganslås en plats i fondförvaltningen tills mandatperiodens slut vid årsskiftet 2020-2021.

Posten söks genom en fritt formulerad ansökan per e-post till Vasa nations kurator Azra Arnautovic (vn-kurator at helsinki.fi) senast söndag 8.12.2019 kl. 23.59. Valet förrättas på december nationsmöte torsdagen 12.12.

Jag ser fram emot era ansökningar!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Kallelse till november nationsmöte

Vasungar!

Jag kallar er härmed till Vasa nations nationsmöte torsdagen 14.11.2019 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen.

Vem vill bli nationens nästa kurator? Vad ska nationen jobba för nästa år? Och hur ser fondernas placeringsplan ut? Allt detta och mycket mer får ni svar på på november nationsmöte!

Materialet till mötet hittas i denna drivemapp senast två dagar innan nationsmötet: https://drive.google.com/drive/folders/1coOa0yZtXJMKMtKFF3r9iHa9Gjbw9D9I?usp=sharing
Vi hoppas att detta underlättar behandlingen av ärenden på mötet.

Facebookeventet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/2467466156624059/
Klicka gärna “kommer” om ni vet att ni är på väg, så kan vi beräkna rätt mängd knaper.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Hoppas vi ses där!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
November 2019
Tid: 14.11.2019 kl. 17.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Val av årsfestmarskalk(ar) 2020
8. Diskussion om årsfesttalare 2019
9. Val av kurator 02/2020-02/2022, första behandlingen
10. Fondförvaltningens principer för förmögenhetsförvaltning
11. Utredning av att ingå utbytesavtal med EÜS
12. Behandling av Vasa nations miljö- och jämlikhetsplan
13. Tilläggsbudget 2019, andra behandlingen
14. Budget och verksamhetsplan 2020, första behandlingen
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Ansökan till ÖD:s bostäder i gång!

Bostadsansvariga informerar:

Hej alla kära Vasungar!

Ansökan om Österbottniska Delegationens lägenheter är i full gång och ansökningar kommer att tas emot fram till fredagen den ​​15.11.2019 kl. 15:00.

Ansökan måste ha tagit emot senast vid den tidpunkten så att den kan beaktas när kön utformas. Om du redan har skickat in en ansökan under tidigare ansökningstider i år kommer den att inkluderas automatiskt. Om du funderar på att ansöka om en lägenhet, läs denna text noggrant och kolla Österbottniska Delegationens bostadssidor för mer detaljerade instruktioner (länk nedan).
OBS!!! Alla ansökningar bör skickas in via detta nya elektroniska ansökningssystem!

Ansökningar i pappersform kommer också att beaktas i denna ansökan, men det skulle ändå vara önskvärt att sökande anger sin information i det elektroniska systemet (Med eller utan bilagor, gärna med). Detta gör det mycket enklare att dela ut lägenheterna efter ansökningen.

MEN HUR ANSÖKER JAG?

Elektroniska systemet:
Det elektroniska systemet finns på https://kamppa.pohjalaiset.fi/sv

Skapa ett kämppä-konto!
Skapa ett personligt konto på kämppä sidan, du behöver det för att kunna ansöka om en lägenhet.

Fyll i alla fält i ansökan noggrant och lägg till de begärda bilagorna.

För att få en mera detaljerad förklaring samt för att få svar på vanliga frågor kan du besöka: http://pohjalaiset.fi/sv/asuminen/

Du kan även kontakta bostadsekreteraren eller nationens bostadsansvariga för mer information:

pv-asuntosihteeri@helsinki.fi, +358 50 408 2749 (onsdagar 18-19:30)
eller
vn-bostad@helsinki.fi

Ansökningarna gås igenom och poängsätts och sätts sedan i en bostadsskön. Bostadsskön kommer publiceras via Vasa nations e-postlista senast sju arbetsdagar efter ansökan stängt.

En kort checklista till dig som tänkt söka bostad:
– Se till att alla bilagor finns med
– Skatteintyg räcker som en bilaga till skatteinformationen (för den sista skatten, dvs. 2018)
– Fyll i alla punkter noggrant och tydligt
– Endast föreningsverksamhet ska betraktas som ideell verksamhet
– Ju mer du berättar om din bostadsituation, desto bättre
– Var ute i god tid!
– Informera bostadsekreteraren om din bostadsituation förändras efter ansökningsperioden och du inte längre behöver en lägenhet.

Ha en fortsatt trevlig höst!!

Hälsningar från,
Ella Back, bostadsansvarig