Alla inlägg av Azra

Kallelse till oktober nationsmöte

Vasungar!

Vi har försökt skicka kallelsen per e-post till vn-lista, men tyvärr har vi tekniska problem och meddelandet kommer inte fram. Kallelsen hittar ni i sin helhet nedan:

Härmed kallar jag er till oktober nationsmöte torsdagen 11.10.2018 kl. 18 i teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, har möjlighet att delta!

Det är ett fantastiskt tillfälle att uppdatera sig om aktuella frågor inom nationen, lära känna andra nationsmedlemmar samt ta viktiga beslut som berör just dig som nationsmedlem!

På oktober nationsmöte har ni möjlighet att diskutera vad nästa års verksamhetsplan borde innehålla. Det blir också en del val; bland annat ska vi välja nya medlemmar till husstiftelsen ÖNOs förvaltningsråd och styrelse, samt en medlem till SSBS styrelse. Vi söker även en årsfestmarskalk för 2019, värdinnor för resten av det här året, samt medlemmar i Porthanfest- och Porthanveckokommittéerna. Porthanfesten ordnas i år 10.11.

Föredragningslistan ser ni nedan.

Hjärtligt välkomna!

Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

FÖREDRAGNINGSLISTA

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Oktober 2018
Tid: 11.10.2018 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
8. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
9. Val av representanter till ÖNO:s styrelse och ÖNO:s förvaltningsråd
10. Val av en representant till SSBS:s styrelse
11. Tilläggsbudget för 2018, första behandlingen
12. Diskussion om verksamhetsplan för 2019
13. Lediganslående av poster
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Lediganslagna poster: ÖNO och SSBS

Bästa nationsmedlemmar,

på september nationsmöte lediganslogs poster till Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) förvaltningsråd och styrelse samt till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse. Mera information om de olika posterna finns nedan.
Att posterna lediganslås är normalt förfarande. Sökande förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Tillräcklig sakkunskap eller erfarenhet av liknande uppgifter betraktas som en fördel vid tillsättandet av posterna. Valen förrättas på oktober nationsmöte den 11.10.

PLATSER I ÖNO:s FÖRVALTNINGSRÅD
ÖNO förvaltar nationshuset Ostrobotnia samt har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till förvaltningsrådets uppgifter hör bland annat att övervaka den förvaltning som styrelsen ansvarar för, besluta om nationens rätt till lokaler samt besluta om förvärv, uppförande, överlåtelse och inteckning av fastigheter. Förvaltningsrådet sammanträder till ordinarie möte två gånger om året. Mandatperioden är tre kalenderår. Det är en fördel om sökande är insatta i ekonomiska frågor.

Förvaltningsrådet består av trettio ledamöter. Kuratorn är självskriven medlem i förvaltningsrådet, och därtill väljer varje österbottnisk nation (EPO, VN, PPO) fyra ledamöter. De återstående platserna fördelas i proportion till nationernas medlemsantal, dock kan en nation ha högst fjorton ledamöter. Vasa nation väljer alltså minst fyra medlemmar och det totala antalet klarnar när vi har det slutgiltiga medlemsantalet för varje nation. Vasa nation har den senaste mandatperioden förutom kuratorn haft sex ledamöter.

TVÅ PLATSER I ÖNO:s STYRELSE
ÖNO:s styrelse består av två representanter från husets tre nationer. Camilla Höglund och Tomas Melin är våra sittande styrelserepresentanter. Styrelserepresentanterna väljs för ett år i sänder. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att företräda husstiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt sköta andra uppgifter som hör till stiftelsen.

EN PLATS I SSBS STYRELSE
SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; Vasa nation, Nylands Nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation. Stiftelsens styrelse har bland annat i uppgift att representera stiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt draga försorg om att stiftelsens medel placeras och förvaltas såsom stiftelselagen förutsätter, draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. Nationernas representanter till SSBS:s styrelse väljs för två år åt gången, så att en styrelserepresentant väljs per år. Sebastian Storholm är vald till Vasa nations representant för kalenderåren 2018-2019, medan Samuel Prittinens mandatperiod löper ut vid årsskiftet.

En fritt formulerad skriftlig ansökan kan skickas till kuratorn på vnkurator@gmail.com senast söndagen 7.10 kl. 23.59.

Undertecknad svarar gärna på frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Funktionärer och kommittémedlemmar sökes!

Vill du vara med i ett otroligt maskineri som får nationens verksamhet att gå runt? Är du intresserad av att utveckla  verksamheten, att träffa och umgås med både nya och bekanta människor och att själv lära dig massor på vägen?

Då ska du söka någon av nedanstående poster! Fritt formulerad intresseanmälan/ansökan kan skickas till ordförande Calle Koskela på calle.koskela@gmail.com. Calle svarar även gärna på eventuella tilläggsfrågor.

Värdinna

Har du hört legenden om bästa festen i köket? Som värdinna får du användning av din kreativitet, och låta hela kroppen jobba. Bara fantasin (och antalet spisar) är dina gränser! Du får träna på multitasking, att vara finurlig och påhittig, använda plan B samt jobba tillsammans med en fantastisk kommitté. Långa kvällar, mycket skratt och humor (när småtimmarna smyger på) kryddar livet som värdinna. Dessutom får du äta delikat mat i mängder (gäller ju att lyckas med matlagningen förstås)! Värdinnan gör sitzen till en fest! Och på tal om legenden… Joina köksgänget, så får du se!

Två medlemmar i Porthanfestkommittén och två medlemmar i Porthanveckokommittén

Höstens finaste och största fest är utan tvekan Porthanfesten, som i år hålls den 10 november. Här samlas alla tre nationerna på festvåningen och njuter av ett högklassigt program. Som årsfestmarskalker fungerar Etelä-Pohjalainen osakuntas Rosa Huhtamäki och Pohjois-Pohjalainen osakuntas Alli Palojärvi. Man firar festen för att träffas över nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska nationen!

Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén består båda av två medlemmar från våra tre nationer. Porthanfestkommittén hjälper marskalkerna med att ordna själva festen, medan medlemmarna i Porthanveckokommittén planerar varierande program för Österbottniska Delegationens vännationer och gäster.

Årsfestmarskalk

Vill du ordna festernas fest på Vasa nation, så har du nu chansen! Att vara årsfestmarskalk innebär att du håller i trådarna för en av årets mest satsade fester, du fungerar som konferencier under årsfesten och får träna på dina evenemangplaneringsfärdigheter! Årsfestmarskalken med kommitté sköter allt från dekorationer till sittordning och budget. Vasa nations 111:e årsfest hålls i slutet av februari 2019.

Fun fact: År 2019 blir Vasa nation lika gammal som Bilbo Baggins var i första Lord of the rings-boken!

Gällande all verksamhet finns styrelsen och kuratorn som stöd och svarar gärna på frågor och hjälper då det behövs.

Styrelsen och kuratorn berättar – därför trivs vi på Vasa nation

Vasungar, nya medlemmar och vänner!

Hjärtligt välkomna till ett nytt nationsår på Vasa nation! Vi har en mycket rolig höst på kommande. Nationshösten kör igång med en Gulisfest 3.9 , med förfest på Botta! Torsdagen 6.9 är det dags för höstens första programkväll, nämligen Grillkväll i Majstranden. Den 11:e september ordnar vi inskrivningskväll på nationsvåningen och 29.9 ordnas den legendariska gulisintagningen! Ni vill inte missa detta!

Men varför Vasa nation? Så här svarar styrelsen och kuratorn!

Ordförande Calle Koskela
“Vasung skall man bli för att a) Helsingfors behöver österbottningar, b) Österbottningar behöver sällskap av andra österbottningar.”

Vice ordförande och medlemssekreterare Louise Häggström
“Nationen är en plats där man får lära känna personer från hela Österbotten and beyond. Evenemangen är festliga och det finns ingen press att vara på ett visst sätt, alla är välkomna. Genom att åta sig uppgiften som funktionär och/eller styrelsemedlem utvecklas man otroligt mycket som person. Nationen blir lätt ett andra hem <3”

Sekreterare Tintin Råholm
“Det jag tycker är bäst med Vasa nation är att man får en paus i vardagen och studierna. Vill du hänga med roliga människor och få tala svenska i Helsingfors ska du absolut komma hit.”

Skattmästare Johannes Borg
“Du vidgar dina vyer, lär känna människor som du inte skulle ha träffat via skolan och så har vi riktigt bra sitzar!”

Programansvariga Linda Sjöblom
“Vasa nation är hemtrevligt, erbjuder billig dricka och ger en chansen att lära känna nya människor. Dessutom har vi jättekul evenemang :D”

Programansvariga Matias Strandberg
“Absolut bland de bästa ställena att träffa många nya människor och vänner, har själv utökat bekantskapskretsen mycket. Billiga fester är alltid ett plus!”

Infoansvariga Leila Arnautovic
“Åååh VN <3 Det är såå befriande att få ha en trygg samlingspunkt i Helsingfors, där man får träffa nya och gamla österbottniska vänner. Vasa nation är bäst på att erbjuda olika slags program (t.ex. spelkvällar, idrottsevenemang och världens roligaste fester). Ni kan no itt säij nä ti hitche!”

Externansvariga Lilli Berts
“Förutom gemenskapen och tryggheten att få umgås med andra österbottningar i storstan, är alla saker man får prova på och lära sig på Vasa nation som man inte kommer att lära sig i sin nya skola och alla människor man får träffa utanför sin egen studieinriktning det bästa.”

Kultivarie Tanja Snickars
“VN är nice för att man lär känna massa nya människor, kan utvecklas som person och får
komma på våra roliga evenemang. VN är som ett andra hem i storstan och man känner sig alltid välkommen!”

Kurator Azra Arnautovic
“Inget nationsår är det andra likt; nationslivet slutar aldrig att överraska och utmana. En fantastisk upplevelse som man får dela med de härligaste av människor! Människor med olika bakgrund, åsikter, intressen och behov – alla är välkomna!”

Så hur blir du medlem? Jo:

  • först betalar du medlemsavgiften
  • sen kommer du på våra program eller på dejourering, visar kvittot och fyller i en ansökningsblankett
  • ansökan behandlas på ett nationsmöte
  • Voila! Du är nationsmedlem! Välkommen med!

Om du absolut inte vill missa någon info från oss, kan du prenumerera på vår e-postlista vn-aktiva. Vi skickar infomejl varje vecka. Följ oss också på Facebook och Instagram för kontinuerlig uppdatering!

Hoppas vi ses på Vasa nation!

Sångboksprojektet framskrider

Kära vasungar,
Sångboksprojektet håller på som bäst och sångbokskommittén har jobbat otroligt fint! Vi ser fram emot slutresultatet.
Om man känner sig inspirerad har man ännu möjlighet att skicka in bidrag till sångtävlingen! Bidragen kan skickas per e-post till frida.forsblom at outlook.com senast 31.7. Tävlingen avgörs på nationens sommarfest, som i år ordnas 4.8 i Vasa. Anmälan är öppen och mer information hittar ni på sommarfestens Facebookevenemang.
Ännu har man också möjlighet att “köpa” sin favoritsång! Detta är ett fantastiskt sätt att stöda sångboksprojektet och samtidigt få sitt namn förevigat i sångboken.
Om det gäller en sång som projektgruppen redan har tänkt att ska vara med i den nya upplagan kostar “sponsoreringen” 50€, ifall du vill få in en helt ny sång i sångboken krävs en fin motivering och 200€. Till exempel vid min favoritsång trycks kommentaren: “Denna sång trycks med stöd av kurator Azra Arnautovic”. Vill du “köpa” din favoritsång, kontakta Frida per e-post senast 31.7.
Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor.
Jag önskar er alla en fortsatt fin sommar!
Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Sommaren är här!

Kära nationsmedlemmar och nationsvänner,

efter en helt fantastisk nationsvår är det dags att lite dra ner på tempot. Under sommarmånaderna har vi inget regelbundet program, men håll utkik efter sommarfesten – datum och mera information kommer snart! I övrigt kommer både ungseniorkommittén och idrottskommittén att ordna program under sommaren. Bland annat är utomhusträning, grillkväll och afterworks på kommande. Ni får mer än gärna följa oss på både Facebook och Instagram, där publicerar vi också mer information om eventuella sommarprogram.

Styrelsen dejourerar inte under sommarmånaderna. För att säkerställa att informationen flyter på smidigt har vi samlat lite information om vem ni kan kontakta i eventuella frågor (informationen gäller också i allmänhet under läsåret). De olika funktionärernas kontaktuppgifter hittar ni här.

Läs gärna igenom informationen som finns bakom länkarna i detta inlägg och titta gärna runt på andra sidor på vår hemsida.

  • För blivande medlemmar rekommenderar vi att ni läser igenom denna sida. Har ni fler frågor kan ni kontakta gulnäbbsansvariga eller medlemssekreteraren.
  • Kostnadsersättningar och representationsansökningar – Skattmästaren
  • Bostäder och bostadsansökningar – Bostadsansvarige
  • Medlemsintyg och intyg över nationsmeriter – Medlemssekreteraren
  • Information för andra stadiet/studiehandledare/andra som är allmänt intresserade av vår verksamhet – Studieansvariga eller ordförande
  • Om ni behöver få ut information till våra e-postlistor kan ni kontakta informationsansvariga.

Vid övriga frågor eller om ni är osäkra vem ni ska vända er till kan ni kontakta ordförande eller kurator.

Vi önskar er en riktigt skön sommar!

Maj nationsmöte

Vasungar!

härmed kallar jag er till maj nationsmöte, onsdagen 16.5 kl. 18 i Teatern på nationsvåningen.

Mötet blir olidligt spännande; vi ska behandla bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 och även mellanbokslutet för 2018. Vi ska välja representanter till Fab Victoria 4 och i år har Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) delegationsval, så därför ska vi också välja en valchef!

Föredragningslistan ser ni nedan. Om ni vill bekanta er med bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2017 på förhand kan ni kontakta kuratorn per e-post.

Det bjuds på snacks och eventuellt någonting gott att skåla med om allt går som planerat!

Länken till Facebookevenemanget hittar ni här: https://www.facebook.com/events/216138392306269/

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

 

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Maj 2018
Tid: 16.5.2018 kl. 18:00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Eventuella nya medlemmar
7. Kompletterande val av funktionärer
8. Val av två styrelsemedlemmar till Fab Victoria 4
9. Val av representant till Fab Victoria 4 bolagsstämma
10. Val av valchef till HUS’ delegationsval
11. Lediganslående av poster
12. Fastställande av datum för årsfesten 2018
13. Godkännande av nationens mellanbokslut för våren 2018
14. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2017
15. Föreläggande av revisionsberättelse 2017
16. Årskontrollanternas berättelse för 2017
17. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2017
18. Anmälningsärenden
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande