Alla inlägg av Azra

Vasa nations stipendier lediganslagna

Vasungar!

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till 31.1.2020 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet ”stipendieansökan”.

Stipendier kan endast ansökas Vasa nations medlemmar, som betalat medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god tid före ansökan ska lämnas in. Faktorer som beaktas vid fördelningen är sökandes studieframgång, den sociala situation, eventuell utlandsvistelse och nationsaktivitet.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest 29.2.2020, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas vara på plats och ta emot sina stipendier  personligen. Notera att en person inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium, meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Kallelse till december nationsmöte – valmöte!

Vasungar!

Nationen sammankallas till årets sista och kanske mest spännande nationsmöte, nämligen valmöte! Mötet hålls torsdagen 12.12 klockan 18 i teatern på nationsvåningen.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta.

På mötet väljer vi funktionärer och kommittémedlemmar för verksamhetsåret 2020, diskuterar grundandet av en ny fond och väljer en medlem till vår fondförvaltningsnämnd. Dessutom väljer vi nationens nya kurator! Du vill inte missa detta möte!

Du hinner ännu skicka in en ansökan för funktionärsposter eller meddela intresse för att vara med i en kommitté. Läs mer här på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/archives/7465

Det bjuds på knaper och kaffe/te, så klicka gärna “kommer” i evenemanget så ser vi till att det räcker åt alla. Facebookevenemanget hittar ni här: https://www.facebook.com/events/2808451479269880/

Varmt välkomna!

Med vasungahälsningar,
Azra Arnautovic,
Vasa nations kurator

VASA NATIONS NATIONSMÖTE: VALMÖTE

December 2019
Tid: 12.12.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Godkännande av nya medlemmar
7. Lediganslående av nationens stipendier
8. Grundandet av en ny fond
9. Val av en medlem till Vasa nations fondförvaltningsnämnd
10. Budget och verksamhetsplan 2020, andra behandlingen
11. Val av styrelseordförande 2020
12. Val av skattmästare, sekreterare och programansvarig 2020
13. Val av övriga funktionärer för 2020
14. Val av styrelse 2020
15. Val av medlemmar till kommittéer 2020
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för nationen och ÖD 2020
17. Val av kurator 02/2020-02/2022 andra behandlingen
18. Anmälningsärenden
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande