Alla inlägg av Azra

Utdelning av hederstecken till Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä under den traditionella nostalgikvällen 10.9. kl 17

Välkomna till en nostalgikväll ni inte vill missa! Vasa nation har varit ett andra hem till studerande med österbottniska hjärtan i över 100 år. Mycket har hänt under den här tiden, men nationens betydelse för den österbottniska gemenskapen i Helsingfors är lika stor som alltid. Efter den lyckade nostalgikvällen 2014 har vi bara väntat på det rätta tillfället då vi kan ordna en liknande tillställning igen – och nu är tiden kommen! Den 10.9. klockan 17 ordnas en nostalgikväll med guldkant i teatern på nationsvåningen.

Vi har äran att inleda nostalgikvällen med att Helsingfors universitets 138:e rektor Jari Niemelä i egenskap av Vasa nations hedersmedlem, till vilket han kallades under Vasa nations årsfest 23.2.2019, mottar sitt förtjänsttecken i guld. Under kvällen kommer också vasungar i alla åldrar att dela med sig av minnen och anekdoter från deras nationstid.

Vi hoppas att kvällen inspirerar både äldre och yngre vasungar att träffas i vårt gemensamma vardagsrum och ta del av varandras historier och minnen.

Ungseniorkommittén bjuder på klimpsoppa. Varmt välkomna!

Sommarhälsningar

Kära nationsmedlemmar och nationsvänner,

efter en händelserik nationsvår är det dags att lite dra ner på tempot. Under sommarmånaderna har vi inget regelbundet program, men håll utkik efter sommarfesten – datum och mera information kommer snart! I övrigt kommer både ungseniorkommittén och idrottskommittén att ordna program under sommaren. Bland annat är utomhusträning, grillkväll och afterworks på kommande. Ni får mer än gärna följa oss på både Facebook och Instagram, där publicerar vi också mer information om eventuella sommarprogram.

Styrelsen dejourerar inte under sommarmånaderna. För att säkerställa att informationen flyter på smidigt har vi samlat lite information om vem ni kan kontakta i eventuella frågor (informationen gäller också i allmänhet under läsåret). De olika funktionärernas kontaktuppgifter hittar ni här.

Läs gärna igenom informationen som finns bakom länkarna i detta inlägg och titta gärna runt på andra sidor på vår hemsida.

 • För blivande medlemmar rekommenderar vi att ni läser igenom denna sida. Har ni fler frågor kan ni kontakta gulnäbbsansvariga eller medlemssekreteraren.
 • Kostnadsersättningar och representationsansökningar – Skattmästaren
 • Bostäder och bostadsansökningar – Bostadsansvarige
 • Medlemsintyg och intyg över nationsmeriter – Medlemssekreteraren
 • Information för andra stadiet/studiehandledare/andra som är allmänt intresserade av vår verksamhet – Studieansvariga eller ordförande
 • Om ni behöver få ut information till våra e-postlistor kan ni kontakta informationsansvariga.

Vid övriga frågor eller om ni är osäkra vem ni ska vända er till kan ni kontakta ordförande eller kurator.

Vi önskar er en riktigt skön sommar!

Kallelse till maj nationsmöte

Bästa vasungar,

välkomna på vårens sista nationsmöte, onsdagen 8.5. kl. 18.00! Som
vanligt har vi intressanta ärenden på agendan, bland annat nationens
mellanbokslut några val; till exempel representanter till Fab Victoria
4:s styrelse och en eller två Porthanfestamarskalkar.

Observera att vi undantagsvis byter miljö och håller mötet på
Tina-klubben, på nationshusets tredje våning. Ingången är samma som
till festvåningen, men i stället för att bara ta trapporna en våning
upp så tar ni trappan två våningar. Ring undertecknad eller ordförande
Malin om ni inte hittar. Klicka “going” om ni är på väg, så vet vi hur
många vi ska räkna med! Länk till Facebookeventet:
https://www.facebook.com/events/615897838928434/

Föredragningslistan finns till påseende nedan. Hoppas vi ses på mötet!

Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Maj 2019
Tid: 8.5.2018 kl. 18:00
Plats: Tina-klubben, Ostrobotnias tredje våning

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Eventuella nya medlemmar
7. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
8. Val av två styrelsemedlemmar till Fab Victoria 4
9. Val av representant till Fab Victoria 4 bolagsstämma
10. Val av representant till Kilens delegation
11. Val av Porthanfestmarskalk 2019
12. Fastställande av datum för årsfesten 2019
13. Behandling av nationens mellanbokslut för våren 2019
14. Beslut om tilläggsbudget 2019
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Lediganslagna poster

Vasungar!

Inför nationsmötet 8.5 lediganslår vi posterna nedan. Att posterna lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Valen förrättas på maj nationsmöte onsdagen 8.5 (obs. dag!)

Posterna är:

1 Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4

2 En plats i Kilens delegation

3 En eller två Porthanfestmarskalkar, två platser i Porthanfestkommittén samt två platser i Porthanveckokomittén

4 Årsfestmarskalk(ar) 2020

Läs mer om de olika posterna nedan.

1 Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4

På nationsmötet 8.4 lediganslogs två styrelseposter i Fastighetsbolaget Victoria 4. Representanterna väljs för ett år och att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande. Det är önskvärt att sökande har god initiativ- och kommunikationsförmåga. Desom väljs förutsätts också ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och kan föra nationens talan i styrelsen. Camilla Martin och Alexander Järf är våra sittande representanter. Fastighetsbolaget Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande: TF 50%, VN 35% och SSBS 15%.

Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi.

2 En plats i Kilens delegation
Vasa nations plats som representant i delegationen för Kilens hembygdsgård är ledig att sökas. Mandatperioden är fyra år. Delegationen samlas 1-2 gånger i året vid Kilen i Sideby. Nationen söker en person som vill bevaka VN:s intressen och via delegationen besluta om ärenden som gäller Kilens hembygdsgård i Sideby.

Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi.

3 En eller två Porthanfestmarskalkar, två platser i Porthanfestkommittén samt två platser i Porthanveckokomittén


I höst är det det Vasa nations tur att ordna den traditionella Porthanfesten! Den 180:e Porthanfesten infaller i november och är en av de största festerna som ordnas på nationsvåningen. Alla tre nationer (VN, EPO & PPO) samlas för att ta del av en minnesvärd kväll.
Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén består båda av två medlemmar från våra tre nationer. Porthanfestkommittén hjälper marskalkarna med att ordna själva festen, medan medlemmarna i Porthanveckokommittén planerar varierande program för vännationer och gäster.


Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Malin Nysand senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-ordforande at helsinki.fi.


Om festen:
Den 9 november år 1839 var det 100 år sedan Henrik Gabriel Porthan, inspektor från år 1779 för den odelade Österbottniska nationen, föddes. Den då tudelade nationen bestämde sig för att ordna en fest till Porthans ära och festen var samtidigt ett tecken på samhörighet mellan den Sydösterbottniska och Nordösterbottniska nationen. Den första Porthanfesten firades således den 9 november 1839 och hade runt 150 gäster. Porthanfesten var redan från början en lite finare fest och blev snabbt den Österbottniska nationens officiella årsfest. Idag förs traditionen vidare av de tre österbottniska nationerna vid Helsingfors universitet – Etelä-Pohjalainen osakunta, Vasa nation och Pohjois-Pohjalainen osakunta. Man firar festen för att träffas över nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska nationen. Hit samlas österbottningar från olika årtionden för att träffa varandra, sina vännationers representanter och för att fira vårt kära nationshus.

4 Årsfestmarskalk(ar) 2020


Vill du ordna festernas fest på Vasa nation – nu har du chansen! Att vara årsfestmarskalk innebär att du håller i trådarna för en av årets mest satsade fester, du fungerar som konferencier under årsfesten och får träna på dina evenemangplaneringsfärdigheter. Årsfestmarskalken med kommitté sköter allt från dekorationer till sittordning och budget. Vasa nations 112:e årsfest hålls i slutet av februari 2020.


Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Malin Nysand senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-ordforande at helsinki.fi.

Förtjänsttecken och stipendier 2019

Lördagen 23.2.2019 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 111:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes en ny hedersmedlem.

Kallande av hedersmedlem

Enligt Vasa nations stadgar kan nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem.

Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 24.1.2019 valt att kalla en ny hedersmedlem. Vasa nations nationsmöte har beslutat att kalla vasung, Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä till hedersmedlem.

Valet att kalla Jari Niemelä till hedersmedlem motiveras med att han synnerligen förtjänstfullt verkat i samhället genom sina mångsidiga akademiska uppdrag. Hans strävan att främja dialog och gemenskap samt popularisering av vetenskap är viktiga principer som står också Vasa nation nära. Vasa nation vid Helsingfors universitet vill härmed kalla vasung, rektor Jari Niemelä till hedersmedlem.

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2019

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är ekonomie magister Patricia Ljungqvist.

Kamratskapspriset 2019

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 2.2.2018 beslutat att tilldela politices studerande, nationens kultivarie Leila Arnautovic, hemma från Närpes, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2019

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Lina Berts, Louise Häggström, Tanja Snickars, Leila Arnautovic och Calle Koskela.

100-årsjubileumsstipendiet år 2019

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sju personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Simon Nyman, Elin Wik, Johannes Borg, Tintin Råholm, Linnéa Hammarberg, Linda Sjöblom och Matias Strandberg.

Studiestipendier 2019

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 2 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 19 studiestipendier.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • politices studerande Leila Arnautovic
 • ekonomie studerande Johannes Borg
 • ekonomie kandidat Richard Engstrand
 • politices kandidat Mikaela Henriksson
 • politices kandidat Calle Koskela
 • ekonomie kandidat Andreas Lehtonen
 • ingenjörsstuderande Simon Pesola
 • kandidat i geologi Markus Prittinen
 • politices studerande Tintin Råholm
 • ergoterapistuderande Didric Sandberg
 • medicine kandidat Niklas Sarelin
 • kulturproducentstuderande My Silén
 • medicine studerande Nicolas Sjöberg
 • politices studerande Linda Sjöblom
 • politices studerande Tanja Snickars
 • ingenjörsstuderande Christoffer Stenvall
 • agronomie- och forststuderande Matias Strandberg
 • politices kandidat Filippa Sundell
 • pedagogie studerande Maria Wikström

De personer som inte hade möjlighet att delta i årsfesten och ta emot sina förtjänsttecken eller stipendiebrev då, tar istället emot dessa vid nationsmötet 14.3.

Vasa nations stipendier lediga att sökas

Vasungar!

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till
31.1.2019 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och
fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller
ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas
av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa
nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet
”stipendieansökan”.

Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat
medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med
information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär
medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god
tid före ansökan ska lämnas in.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest
23.2.2019, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas vara på
plats och ta emot sina stipendier personligen. Notera att en person
inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än
i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium,
meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens
webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Ny styrelse och funktionärer

På valmötet onsdagen den 12 december valde Vasa nation styrelse och funktionärer för år 2019.

Styrelsen 2019
Ordförande Malin Nysand
Sekreterare Linda Sjöblom
Skattmästare Johan Rabb
Programansvariga Linnéa Hammarberg
IT-ansvariga Simon Nyman
Medlemssekreterare Julia Wik
Idrottsansvariga Christofer Enlund
Studieansvariga Markus Siltamäki

Gulnäbbsansvarig Lovisa Back
Externansvarig Andreas Höglund
Kultivarie Leila Arnautovic
Klubbhövding Emil Rosendahl
Infoansvarig Marlene Berg
Sångledare Emil Gammelgård och Malena Storrank
Bostadsansvarig Markus Prittinen
N
ationsfotograf Robin Mäenpää
Fanbärare Robert Snårbacka
Historiograf Calle Koskela
Senioransvarig Atte Kola
ÖD-representanter Tanja Snickars, Louise Häggström och Simon Nyman

Vasa nation önskar alla nyvalda lycka till och vi ser fram emot nästa år!