Coronavirusets spridning och hur det påverkar nationsverksamheten

Senast uppdaterad 27.11.2020 (Nytt: Nationsvåningen tillsvidare stängd, bilaga: ÖD – Corona information)

Denna sida uppdateras regelbundet om eventuella nya instruktioner eller restriktioner tillkommer.

Nationsvåningen stängd fr.o.m. måndag 30.11

27.11.2020

Spridningen av coronaviruset har snabbt accelererat i huvudstadsregionen under november månad och därför är nationerna dessvärre tvungna att begränsa användningen av nationsvåningen tillsvidare (se bilaga). Nationerna har i begränsningarna beaktat nuvarande och nya instruktioner och utgående från dessa tagit följande beslut:

  • Nationerna ordnar inga fysiska evenemang, dejoureringar eller möten
  • Ingen får vistas i nationsutrymmena på Ostrobotnia, med undantag för de funktionärer som utför nödvändiga administrativa uppgifter (dessa personer förutsätts använda ansiktsmask)

Begränsningarna träder i kraft måndagen den 30 november 2020, varefter nationsutrymmena stängs tillsvidare.

Hur sköts nationsärenden nu?

  • Medlemskapsansökan kan göras online – http://vasa.nation.fi/medlemar/bli-medlem
  • VN klistermärket – Kansliet är stängt och du kan tyvärr inte hämta ut VN klistermärket förrän kansliet öppnar.
  • Nationsbandet – Traditionsenligt delas nationsbandet ut på Finlands självständighetsdag, men tyvärr kan vi inte dela ut det på plats i år. Vi utreder möjligheten att ordna en utdelningstillställning i början på våren ifall coronaläget då stabiliserats i Helsingfors.
  • Första fysiska dejoureringen ordnas i januari förutsatt att läget stabiliserats i Helsingfors.
  • Styrelsen dejourer varje måndag kl. 15-18 online via Discord men svarar även på frågor per e-post.

Kontakta någon ur styrelsen eller vn-kansli@helsinki.fi ifall du har frågor.

Att komma ihåg när nationen öppnar igen:

  • Kom inte till nation eller delta inte i programmen som vi ordnar om du är sjuk eller känner ens lindriga förkylningssymptom
  • Upprätthåll en god handhygien – tvätta händerna när du kommer till nationen
  • Vi rekommenderar att du tar i bruk appen Coronablinkern

Vårterminen 2020

I mars 2020 kom de första rekommendationerna från Finlands regering kring hur coronavirusets spridning ska minskas. Detta ledde till restriktioner i Finland, huvudstadsregionen och även hos Vasa nation. Alla fysiska program inhiberades under våren (18.3 – 31.5) på nationsvåningen. Vi ordnade istället programkvällar och dejoureringar online via VN:s Discord-konto.

Höstterminen 2020

I höst har vi ordnat program under tiden 31.8 – 24.9, men efter de konstaterade coronafallena hade vi ett uppehåll av säkerhetsskäl fram tills fram tills 4.10.

27.11.2020. På grund av att Helsingfors stad har gått ut med skärpta restriktioner för att dämpa spridningen av coronaviruset, kommer även VN och övriga övriga nationer samt klubbar på Ostrobotnia att inhibera fysiska program tills vidare.

Vi följer aktivt med läget och uppdaterar via detta inlägg, sociala medier och våra allmänna informationskanaler ifall läget skulle ändra.

Österbottniska Delegationens rekommendationer

Österbottniska Delegationen (ÖD) har gett de österbottniska nationerna och dess klubbar rekommendationer kring användningen av Ostrobotnias 5:e våning och Möykkä-bastun, under coronapandemin.

Om program som man anmält sig till ställs in, så kommer arrangörerna för tillställningarna att vara i direkt kontakt med deltagarna.

Vid frågor, finns styrelsen och kuratorn till förfogande.
Kontaktuppgifter hittas här: http://vasa.nation.fi/funktionarer-2020

Länkar

Ta hand om dej själv, tvätta händerna och visa hänsyn – så blir he nog bra!

Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator(a)helsinki.fi
vnkurator(a)gmail.com

************************************************************************